Veljović ukinuo Unutrašnjoj kontroli elektronske baze podataka

Direktor Uprave policije je to uradio početkom septembra prošle godine, bez ikakvog objašnjenja.
96 pregleda 0 komentar(a)
veselin veljovic, Foto: Arhiva "Vijesti"
veselin veljovic, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 23.02.2011. 08:28h

Direktor Uprave policije (UP) Veselin Veljović ukinuo je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korišćenja elektronske baze podataka UP i na taj način, bez ikakvog zakonskog osnova, onemogućio da rade svoj posao, saznaju „Vijesti“.

Veljović je to uradio početkom septembra prošle godine, bez ikakvog objašnjenja.

Na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da objasni zašto je to uradio, Veljović je odgovorio tek 26. januara ove godine dopisom u kojem je citirao Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Potpuno isti odgovor iz Uprave policije dobile su i „Vijesti“.

Rade u skromnim uslovima

Zadatak unutrašnje kontrole policije je da kontroliše da li policija radi po zakonu, kontroliše primjenu ovlašćenja, obavlja finansijsku kontrolu i kontraobavještajno ih štiti. Službenici unutrašnje kontrole zaduženi su da provjeravaju pritužbe građana na rad policije i rade kontrolne, operativne i instruktivne poslove da bi spriječili i suzbili sve nezakonitosti i nepravilnosti u radu službenika Uprave policije, ”sa posebnim akcentom na korupciju, torturu i kršenje ljudskih prava”.

„Vijesti“ nezvanično saznaju u MUP-u da je rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Veselin Šaranović prije desetak dana tražio od ministra Ivana Brajovića da riješi problem pristupa bazi podataka

Ministar policije Ivan Brajović, izmjenom Zakona o policiji, izborio se početkom prošle godine da Unutrašnja kontrola iz Uprave policije bude prebačena pod okrilje MUP-a, jer je crnogorska policija bila jedina koja je kontrolisala sama sebe.

Službenici Unutrašnje kontrole, koji rade u veoma skromnim uslovima bez osnovnih sredstava za rad, nedavno su ukinuti i službeni telefoni. Uprava policije, koja je plaćala oko 40 eura mjesečno za telefone službenika Unutrašnje kontrole, uskratila im je i tu privilegiju.

Veljović nije proučio zakon?

“Članom 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, definisano je da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodno pribavljenu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Istim članom Zakona, rukovalac zbirke ličnih podataka, (Uprava policije - odgovorno lice) obavezuje se, da kada se daju na korišćenje lični podaci radi obrade u statističke ili naučno - istraživačke svrhe, da se podaci moraju dati na korišćenje u obliku koji ne otkriva identitet lica“, navodi se, između ostalog, u odgovoru Uprave policije u kojem je samo i jedino citiran Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Veljović, međutim, nije dobro proučio ni taj zakon, ali ni zakon koji se odnosi na instituciju na čijem je čelu - Zakon o policiji.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu, ima pravo pristupa elektronskoj kadrovskoj evidenciji Uprave policije, pravni osnov sadržan je u članu 96a stav 1 tačka 1 Zakona o policiji (“Službeni list CG”, br.28/05, 86/09 I 88/09), kojim je propisano da ovlašćeno službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole, ovlašćeno je da ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje policija.

Kadrovska evidencija je službena evidencija (zbirka podataka), jer je ustanovljena i vodi se na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”, br. 50/08, 86/09 i 49/10).

Ovlašćeno službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole, ovlašćeno je da pristupi svim bazama podataka koje vodi Uprava policije na osnovu Zakona o policiji (“Službeni list CG”, br. 28/05, 86/09 i 88/09) i drugih posebnih zakona, jer su to službene evidencije koje sačinjava Uprava policije.

Shodno članu 7 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list CG”, br. 79/08 i 70/09), Uprava policije je obavezna da obezbijedi da se u informacionom sistemu automatski evidentiraju korisnici ličnih podataka, podaci koji su obrađivani, pravni osnov za korišćenje ličnih podataka, vrijeme prijave i odjave sa sistema.

Šaranović traži da Brajović hitno riješi problem

„Vijesti“ nezvanično saznaju u MUP-u da je rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Veselin Šaranović prije desetak dana tražio od ministra Ivana Brajovića da riješi problem pristupa bazi podataka i da Uprava policije preduzme hitne mjere i obezbijedi im da rade u skladu sa zakonima.

Unutrašnja kontrola je do prije šest mjeseci, kao organizaciona jedinica Uprave policije i sada kada je u okviru MUP-a, imala pristup ličnih podataka u elektronskoj formi. Unutrašnja kontrola je nemoćna bez kadrovske evidencija, podataka iz krivične, prekršajne i operativne evidencije, evidencije oružja, vozačkih i saobraćajnih dozvola... „Ovlašćeno službeno lice u vršenju poslova unutrašnje kontrole ima ista prava, dužnosti i ovlašćenja kao i policijski službenik“, piše u Zakonu o policiji.

Bonus video: