RASPISAN TENDER ZA REKONSTRUKCIJU

Krovu kule Buća-Luković vraćaju originalni izgled

Opština Tivat obnavlja najmarkantniji dio kompleksa srednjevjekovnog ljetnjikovca u centru grada
1361 pregleda 1 komentar(a)
Kula Ljetnikovca, Foto: Siniša Luković
Kula Ljetnikovca, Foto: Siniša Luković

Opština Tivat raspisala je tender za rekonstrukciju kule srednjevjekovnog ljetnjikovca Buća-Luković u tom gradu, procijenjene vrijendosti 95.000 eura sa PDV-om.

Kula je najmarkantniji dio kompleksa srednjevjekovnog ljetnjikovca koji je nekada pripadao vlastelinskim porodicama Buća iz Kotora, odnosno Luković sa Prčanja i koji ima status zaštićenog spomenika kulture druge kategorije. U ovom kompleksu nalaze se prostorije JU Muzej i galerija Tivat, kao i mala otvorena scena tivatskog Centra za kulturu, a sama kula proteklih je godina korištena kao prostor za izložbe etnomuzeološkog karaktera.

Nekadašnji izgled ljetnjikovca Buća-Luković u Tivtu
Nekadašnji izgled ljetnjikovca Buća-Luković u Tivtu(Foto: Arhiva/Siniša Luković)

Ponude na tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji kule primaju se do 4. novembra, a odabrani izvožač imaće rok od 50 dana od dana uvođenja u posao, da završi sve planirane radove. Pored niza konzervatorsko-restaruratorksih radova i postavljanja nove drvene stolarije na ovom objektu, najznačajniji posao koji će se obaviti tokom rekonstrukcije kule je zamjena kompletnog krova i postavjanje nove drvene krovne konstrukcije sa manjim padom krovnih površina, primjerenijim nekadašnjem originalnom izgledu ovog objekta sa ssačuvanih starih fotografija.

Opština Tivat već je prije pola godine uložila skoro 200 hiljada eura u rekonstrukjciju drugog dijela ljetnjikovca Buća-Luković, nekadašnje stambene zgrade u kojoj funkcioniše gradska galerija i kancelarije JU Muzej i galerija Tivat.

Ljetnjikovac Buća-Luković jedan je od najprepoznatljivijih obilježja Tivta. Nalazi se u centru grada, a podigla ga je poznata kotorska srednjevjekovna vlastelinska porodica Buća. Ovaj kompleks predstavlja skladnu renesansnu cjelinu sa ponekim detaljom kasne gotike. Sastoji se iz pet objekata: kuće za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice - kapele posvećenu Sv. Mihovilu, te kule sa monumentalnom ulaznom kapijom. Nekada je do njega kroz veliki vrt, od obližnje obale mora vodila kamena pristupna staza od mora sa 130 ukrasnih kamenih stubova, ali ona više ne postoji jer je na tom dijelu kompleksa prije 40-tak godina izgradjena tivatska ljetnja pozornica.

Poznati ljetnikovac krajem 19. vijeka otkupio je konte Marko Luković, pomorski kapetan i brodovlasnik iz Prčanja. On je onda dio tog imanja 1888.godine ustupio Opštini Tivat, odnosno Carskoj i Kraljevskoj Ratnoj mornarici Austro-Ugarske (K.u.K. Kriegsmarine) za izgradnju pomorskog Arsenala u Tivtu, čime je počela i postepena degradacija nekada velelepnog kompleksa.