Dr Ivo Županović

Dr Ivo Županović

Autor je ekspert za oblast turizma i predavač je na visokoškolskim osnovnim i master studijama u Crnoj Gori

Broj članaka: 1