Paul Hunter

Paul Hunter

Autor je profesor medicine, stručnjak za zarazne bolesti, specijalizovan za medicinsku mikrobiologiju i virusologiju; član je savjetodavnih odbora SZO za globalni odgovor na pandemiju

Broj članaka: 1