Dr Milena Lipovina-Božović

Dr Milena Lipovina-Božović

Autorka je državna sekretarka za razvojne ekonomske politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja u Vladi Crne Gore

Broj članaka: 1