Rajan Menon

Rajan Menon

Autor je politikolog; profesor je emeritus na City College of New York/City University of New York; koautor je knjige „Sukob u Ukrajini: Odmotavanje poretka posle Hladnog rata“

Broj članaka: 1