Jim O'Neill

Jim O'Neill

Autor je član je Panevropske komisije za zdravlje i održivi razvoj; bio je ministar finansija Velike Britanije i predsjednik Goldman Sachs Asset Managementa

Broj članaka: 1