Dr Jerg Himelrajh

Dr Jerg Himelrajh

Autor je profesor na berlinskom kampusu pariske Evropske poslovne škole (ESCP)

Broj članaka: 1