Dr Krsto Perović

Dr Krsto Perović

Autor je državni sekretar Ministarstva odbrane Crne Gore

Broj članaka: 1