Reza Baqir

Reza Baqir

Autor je viši saradnik u Mosavar-Rahmani centru Kenedi škole, Harvard; bio je guverner Državne banke Pakistana

Broj članaka: 1