Aditi Mukherji

Aditi Mukherji

Autorka je članica tima Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i direktorica Platforme za utjecaj klimatskih promjena pri CGIAR-u

Broj članaka: 1