Ari Juels

Ari Juels

Autor je profesor na Cornell Techu, kodirektor je Inicijative za kriptovalute i ugovore (IC3)

Broj članaka: 1