Anya Schiffrin

Anya Schiffrin

Autorka je direktorica Specijalističkih studija tehnologija, medija i komunikacija u Školi za međunarodne i javne poslove Univerziteta Kolumbija

Broj članaka: 1