Slawomir Sierakowski

Slawomir Sierakowski

Autor je osnivač pokreta Kritika politična i viši naučni savjetnik u Fondaciji Merkator

Broj članaka: 1