Salome Samadashvili

Salome Samadashvili

Autorka je članica gruzijskog parlamenta; bila je šefica Misije Gruzije pri Evropskoj uniji

Broj članaka: 1