M V

Martin Vulaj

Autor je albanski Amerikanac rođen u Crnoj Gori; bivši je direktor Nacionalnog albansko-američkog savjeta, Njujork

Broj članaka: 1