Artan Fuga

Artan Fuga

Autor je član Akademije nauka Albanije. Doktorirao je filozofiju, masovne komunikacije i društvene nauke na univerzitetima u Albaniji i Francuskoj. Trenutno radi kao profesor na Fakultetu Novinarstva i komunikacija na Univerzitetu u Tirani.

Broj članaka: 1