Kurt Stukenberg

Kurt Stukenberg

Ator je novinar Der Spiegela

Broj članaka: 1