Angela Merkel

Angela Merkel

Autorka je savezna kancelarka SR Njemačke

Broj članaka: 1