KONTRASTAV

U Katastru ima i pozitivnih kretanja

Povrh svih teškoća, kadrovskih i finansijskih, katastri dobro rade i osjeća se napredak
584 pregleda 4 komentar(a)
katastar (Novina)
katastar (Novina)
Ažurirano: 15.02.2019. 00:44h

Odgovor na tekst “Katastar”, autorke prof. dr Jelisave Kalezić, Vijesti, 25.5.2015.

Pročitavši kolumnu uvažene profesorice Kalezić, stekao sam utisak da uvažena nije upoznata sa zakonskim obavezama i sa stvarnim stanjem u Upravi za nekretnine (katastar) odnosno u postupku stvaranja katastra, od stvaranja popisnog do današnjeg višefunkcionalnog katastra nepokretnosti.

Pričati o katastru i stanju u katastru, a da se ne osvrne i na pozitivnu stranu tih veoma značajnih  procesa rada, nije korektno.  Uvažna profesorica je,  ako ne poznaje materiju, trebalo  da dođe u Upravu i da sve ono što iznosi provjeri, a neke stvari i da nauči, čovjek se čitavog života uči.

Katastar se stvara u Crnoj Gori odmah posle  Drugog svjetskog rata  i  do  1960. godine  rađen je  takozvani popisni katastar  samo - ime sve govori (popis đuture). Popisni-fiskalni katastar je  stvaran pedesetih godina prošlog vijeka za ubiranje poreza, a kao takav u upotrebi je  još dijelom u 14 političkih opština (Podgorica, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Petnjica i Gusinje). Od 1960. godine počinju prva ozbiljnija premjeravanja fotogramterijskom metodom, za tu metodu,  gospođo Kalezić, potrebno je   da se svi nosioci prava svojine uključe  i obilježe  svoju imovinu, od građana i  pravnih lica do predstavnika Opština i države. 

Ko je tada obilježavo  državnu i opštinsku imovinu, gospođo Kalezić?

„U Crnoj Gori je najbolji komšija država - zbog nepoznavanja svog vlasništva“.

Posledice tako ad hok urađenog katastra, a koji je isključivo rađen za potrebe poreske politike, jer u druge svrhe nije bio tačan i danas osjećamo kroz  ogroman broj sudskih i upravnih imovinskih sporova (i opet je  katastar kriv). Gospođo Kalezić, ja se slažem sa Vama  da imate mjesta za kritiku, ali Vi kao uvaženi  naučni radnik i profesor  trebali ste za govornicom  dati doprinos za   stvaranje ambijenta za jačanje ove veoma za državu važne institucije. Negdje sam ranije pročitao kako ste izjavili da  se ogromna sredstva troše u Upravi za nekretnine.

Gospođo Kalezić, da nije kredita Svjetske banke mi bimo stali sa aktivnostima jer država vrlo malo ulaže u katastar.

Naši godišnji planovi su  puste želje,  a mogućnosti su male.  Ipak, povrh svih teškoća, kadrovskih i finansijskih,   katastri dobro rade i osjeća se svakim danom sve veći napredak,  predmeti se brže rješavaju, nema čekanja, privatne geodetske firme takođe  su dobro organizovane i veoma ažurno i profesionalno rade svoj posao. U toj oblasti ima i pojedinačnih nekvalitetnih i dijelom kriminalnih radnji i tu vršimo kontrolu, a takve postupke procesuiramo.

Takođe, preduzimamo sve radnje  kako bi smo upravni postupak   unificirali i radili  ga shodno našim pozitivnim zakonskim procedurama.

Česta kontrola  katastara dala je rezultate i puno starih predmeta iz ranijih perioda  je uzeto u rad i riješeno.

Za sve  koji su prekršili pravila i kodeks  državnog činovnika i namještenika pokrenuli smo disciplinski postupak i uputili prijave kod  tužioca.  Sve prijave  građana smo komisijski ispitali i ukoliko je postojala povreda radnih dužnosti, pokrenuli smo postupak. Više puta sam se  medijski obraćao građanima da nam dostavljaju sve propuste i nezakonite radnje  ukoliko su utvrdili da su učinjeni.  Javnost zna za Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, ali ako ima i u drugim katastrima, dajte nam  argumentovan podatak kako bi smo još više i jače stali na  kraj svim  nezakonitim radnjama.

Gospođo Kalezić,  neću komentarisati  „razvaljivost“  katastra, ali  oni koji su Vam o tome pričali oni su pokušavali godinama da ga razvale, sagledajte njihov učinak  u našoj oblasti.

Ja Vas molim, da nas  posjetite i vidite što smo uradili u posljednjih 5 godina, a uradili smo puno.  Primjerili  novih  500.000 ha, svaki mjesec  puštamo u pravni saobraćaj novu katastarsku opštinu u digitalnom obliku. 

Gospođo Kalezić, pogledajte  zemlje u regionu i vidite  gdje smo mi u odnosu na njih.  Novi zakon  će još više dati  snage  i mogućnosti jačanju zemljišne administracije, a nadamo se da ćete i Vi pozitivnim kritikama doprinijeti tome.

S poštovanjem

Autor je direktor Uprave za nekretnine i dipl. ing. geodezije

Preporučujemo za Vas