STAV

Vođeni naukom, ujedinjeni za akciju

Nauka nam daje instrumente, sredstva koja su nam potrebna da usmjerimo naše napore ka postizanju cilja – postojanja generacije koja će živjeti u vremenu bez AIDS-a. Vođeni naukom, i u duhu zajedničke odgovornosti, možemo dostići taj cilj
0 komentar(a)
Ažurirano: 01.12.2011. 11:37h

Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a

Na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a izražavamo pažnju i poštovanje prema više od 34 miliona ljudi širom svijeta koji žive sa AIDS-om. Isto tako, ukazujemo na gubitak više od 30 miliona ljudi, žrtava AIDS-a. U počast njima svi moramo da se udružimo i pojačamo naše napore.

Iako je učinjen značajan napredak prethodne tri decenije, moramo nastaviti u tom smjeru. Nova naučna dostignuća brzo mijenjaju očekivanja za budućnost. Od posebne važnosti je studija koja pokazuje da antiretrovirusna terapija smanjuje vjerovatnoću prenošenja HIV-a neinficiranom partneru u izvanrednih 96 odsto slučajeva. Nauka nam daje instrumente, sredstva koja su nam potrebna da usmjerimo naše napore ka postizanju cilja – postojanja generacije koja će živjeti u vremenu bez AIDS-a. Radeći zajedno možemo zaustaviti talas HIV-a.

Više od šest miliona ljudi koji žive sa HIV-om u nerazvijenim i srednjorazvijenim zemljama su na antiretrovirusnoj terapiji. Više od tri miliona tih osoba su podržani kroz Hitni plan američkog predsjednika za pomoć oboljelima od AIDS-a (The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR). Mnogo više njih je podržano kroz Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) čiji su Sjedinjene Američke Države najveći donator.

Sjedinjene Države su se pridružile UNAIDS-u i drugim partnerima u postavljanju cilja da se eliminiše prenošenje HIV-a sa majki na djecu do 2015. godine i da majke ostanu žive. Ovaj cilj je dostižan: programi podržani kroz Hitni plan američkog predsjednika za pomoć oboljelima od AIDS-a (PEPFAR) omogućili su da 114000 beba bude rođeno bez HIV virusa samo u 2010. godini.

U svemu što radimo moramo da vodimo računa da pametno ulažemo kako bismo sačuvali još života. Tretman – i u cilju spašavanja života inficiranih i u cilju sprečavanja inficiranja drugih – ključna je intervencija koja je bazirana na podacima, zajedno sa sprečavanjem prenošenja infekcije sa majke na dijete, dobrovoljnim medicinskim obrezivanjem muškaraca, HIV testiranjem i drugim postupcima. Fokusiramo se na korišćenje naših resursa što je moguće korisnije i efikasnije kako bismo maksimalizovali uticaj naših ulaganja na ljude i spasili više života.

Globalna zdravstvena inicijativa predsjednika Baraka Obame koristi zdravstvene sisteme razvijene u okviru Hitnog plana američkog predsjednika za pomoć oboljelima od AIDS-a (PEPFAR) da odgovori, na integrisaniji i obuhvatniji način, na izazove u vezi sa javnim zdravljem. Pametnim ulaganjem omogućićemo generaciji ljudi sa HIV-om da značajno doprinesu produktivnosti svoje društvene zajednice.

Pozdravljam rad crnogorskih nevladinih organizacija koje obezbjeđuju podršku i sprečavaju diskriminaciju osoba sa HIV-om/AIDS-om. Takođe, pozdravljam opredjeljenje crnogorske Vlade da podrži ovu borbu usvajanjem Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a/AIDS-a za period 2010-2014.

Cilj te strategije je da Crna Gora održi status zemlje sa niskom stopom rasta HIV infekcije, da osigura opšti pristup prevenciji i liječenju od HIV-a i da unaprijedi kvalitet života ljudi sa HIV-om kroz koordinisani višesektorski pristup. U Crnoj Gori i širom svijeta važno je da se niko ne stidi ili plaši da se testira na HIV. Testiranje na HIV je važan korak u borbi protiv te bolesti i za očuvanje nečijeg zdravlja.

Ovo je trenutak ispunjen nadom u borbi protiv HIV-a/AIDS-a. Na ovaj 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, uočavamo koliko daleko smo stigli i potvrđujemo koliki put još moramo da pređemo. Vođeni naukom, i u duhu zajedničke odgovornosti, možemo dostići cilj - postojanja generacije koja će živjeti u vremenu bez AIDS-a.