KONTRASTAV

Agencija je sprovela sve propisane radnje i kontrole

636 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Screenshot
Ilustracija, Foto: Screenshot

Reagovanje Agencije za sprječavanje korupcije na tekst “Čekajući 'bijeli dim' iz Savjeta ASK”, autorke Ane Đurnić, Vijesti 3.6.2020.

Povodom navoda u dnevnim novinama “Vijesti” dana 3. juna 2020. godine, na strani 19, u okviru teksta pod nazivom “Čekajući bijeli dim iz Savjeta ASK“, dostavljamo reagovanje u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti. S obzirom na to da predmetni navodi mogu uticati na stvaranje pogrešne percepcije javnosti o radu ovog organa, u interesu objektivnog informisanja javnosti Agencija podsjeća da je zakonski obveznik, član Senata DRI Zoran Jelić, prethodne godine u zakonskom roku dostavio ovom organu Izvještaj o uvećanju imovine za 12.935,17 eura, a koje je kasnije prijavio i u redovnom godišnjem izvještaju o prihodima i imovini dostavljenom u martu ove godine, o čemu su podaci javno dostupni na sajtu Agencije.

Agencija za sprječavanje korupcije je izvršila kontrolu oba dostavljena izvještaja zakonskog obveznika, i kroz upoređivanje sa registrima drugih institucija utvrdila da je imenovani zaista ostvario prijavljeni prihod, i takođe konstatovala da je Agenciji dostavio dokumentaciju kojom je opravdan osnov sticanja istog.

Nadalje, nedostavljanje Institutu alternativa spisa iz predmeta provjere izvještaja zakonskog obveznika i kontrole osnova sticanja ostvarenog prihoda je uslovljeno zakonskom obavezom da postupak provjere Izvještaja nije dostupan za javnost, što je takođe više puta potvrđeno u drugostepenoj upravnopravnoj praksi u sličnim slučajevima, a nikako u samovolji Agencije. Agencija ukazuje i na to da je ovaj organ u zakonskom roku odgovorio na inicijativu Instituta alternativa za pokretanje postupka za utvrđivanje kršenja zakona od strane imenovanog zakonskog obveznika, i da je odluku (rješenje) na navedenu inicijativu u roku dostavio ponosiocu.

S tim u vezi, Agencija ukazuje na to da su u predmetnoj upravnoj stvari službenici ovog organa sproveli sve propisane radnje i kontrole, u skladu sa aktuelno važećim zakonskim odredbama.

Na kraju, bez obzira na to ko će biti naredni direktor Agencije, ovaj organ će postupiti na isti način ukoliko se striktno primjenjuju odredbe Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera.

Savo Milašinović, v.d. direktora Agencije za sprječavanje korupcije

Preporučujemo za Vas