Komentari: Ima se dodaj još - plata preko 4.000, rata za kredit 40 eura - Vijesti.me
ANALIZA KARTONA POVLAŠĆENIH DRŽAVNIH DOBITNIKA

Ima se dodaj još - plata preko 4.000, rata za kredit 40 eura

Zakon propisuje da se uvećanje imovine u vrijednosti od preko 5.000 eura mora prijaviti u posebnom imovinskom kartonu, ali mnogi sa spiska dobitnika stanova i kredita po povoljnim uslovima to nisu uradili