Komentari: Jasavić tvrdi da nije Pozitivna - Vijesti.me
ČLANSTVO ILI FUNKCIJA U PARTIJI BI JE DISKVALIFIKOVALI KAO KANDIDATA ZA OMBUDSMANA

Jasavić tvrdi da nije Pozitivna

Prema Zakonu o ombudsmanu, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, kao ni njegovi zamjenici, ne mogu biti članovi političke organizacije, niti učestvovati u političkim aktivnostima