Komentari: Klica aminovao sječu na Crnom jezeru - Vijesti.me
KOMISIJA FORMIRANA VOLJOM DIREKTORA NPCG

Klica aminovao sječu na Crnom jezeru

Iako Statut NPCG i Pravilnik o doznaci stabala ne predviđa formiranje bilo kakve komisije, direktor NPCG kazao da ju je formirao svojom voljom. Posječeno 41 stablo u zoni kojom se nikada nije prolazilo