Pismo Markoviću: Voda, dokazi i “upućujući” nalaz

596 pregleda 0 komentar(a)
Panorama Podgorice, pogled u pravcu sjeverozapada, Foto: B. Vukićević
Panorama Podgorice, pogled u pravcu sjeverozapada, Foto: B. Vukićević

Poštovani predsjedniče Vlade Crne Gore, uvaženi gospodine Markoviću,

Hajde da rezimiramo...

Moja supruga Dunjica je, dakle, razborita osoba koja beskrajno vjeruje u institucije sistema, odnosno u apsolutnu spremnost nadležnih gradskih službi da pomognu građanima - pa je u to ime, 14. decembra prošle godine, poslala Komunalnoj inspekciji Glavnog grada Podgorice email - Zahtjev - u kojem je ukratko opisala problem koji nas muči skoro dva mjeseca. Riječ je, naime, o “prodoru vode” - kako se to stručno kaže - u naše kupatilo i u našu dnevnu sobu. Dunjica je napisala da voda koja se sliva sa plafona i zidova ugrožava naše zdravlje, te da vlasnica stana iznad našeg - nije zainteresovana da se uključi u rješavanje problema. Na kraju je zamolila Komunalnu inspekciju da uvaži njen Zahtjev i da pošalje ekipu “da ustanovi tačno gdje, kako i zbog čega nastaje problem”. Uz Zahtjev je priložila i foto dokumentaciju - snimke zidova i plafona u našem kupatilu i u našoj dnevnoj sobi.

Dunjicin Zahtjev je proknjižen 19. decembra, a stručno lice iz Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica izvršilo je 21. i 22. decembra uvid u stanje u kupatilima u oba stana - i u našem i u stanu iznad. U Stručnom nalazu koji je datiran 27. decembra, konstatovan je “prodor vode” u stanu u kojem mi živimo. Piše i da je kontrolom stana iznad ugrožene (iznad Dunjice, tj. iznad nas - op.a.), koji je u vlasništvu gospođe te i te (ime i adresa poznati redakciji - op.a.), konstatovano da vlasnica stana po potrebi korišćenja kupatila glavnim ventilom kontroliše protok vode ka točećim mjestima u glavnom vodovodnom razvodu kupatila i da se prilikom korišćenja točećeg mjesta hidro-masažne tuš-kabine prodor vode manifestuje u stanu podnosioca zahtjeva - tj. u našem stanu.

U pomenutom Stručnom nalazu - iza kojega, kao što rekoh, stoji Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica - navedeno je i mišljenje stručnog lica o načinu na koji treba pristupiti rješavanju problema:

“...mišljenja smo da je prvenstveno potrebno demontirati hidro-masažnu tuš-kabinu kako bi se obezbijedio pristup i uvid u stanje mreže vodovodnih instalacija, koje su naknadno montirane i obezbjeđuju dotok vode u pomenuti sanitarni element. Agencija za stanovanje nije u mogućnosti da izvodi pomenute radove na demontaži hidro-masažne tuš-kabine, s tim što postoji mogućnost da stručna lica ove Agencije izvrše naknadno kontrolu pomenute mreže vodovodnih instalacija, ukoliko vlasnica stana samostalno obezbijedi demontažu sanitarnog elementa i pristup pomenutoj vodovodnoj instalaciji.”

Ponavljam, poštovani predsjedniče Vlade Crne Gore, da pomenuta gospođa, vlasnica stana, odbija da bilo što učini u pravcu rješavanja problema koji nas muči - čitavo vrijeme tvrdeći da voda koja se se sliva sa plafona u kupatilu stana u kojem živimo i niz zidove, ne potiče iz njenog kupatila.

A onda se, uvaženi gospodine Markoviću, dogodilo nešto u što nisam spreman da povjerujem. Naime, 15. januara - poslije svih praznika redom i tačno mjesec dana nakon što je Dunjica prijavila problem Komunalnoj inspekciji - na našim se vratima, nenajavljeno - bio sam u stanu, srećom - pojavila gospođa inspektorka ta-i-ta (ime poznato redakciji) iz Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorice, koja je konstatovala da je ona tu da pomogne i da su “oni” - valjda je mislila na nadležne službe, Komunalnu inspekciju i Agenciju za stanovanje - tu da preduzmu sve što se preduzeti može - i da preduzimaju sve što je u njihovoj moći još od prvog dana kada se javio problem.

OK, moram ponoviti, gospodine predsjedniće Vlade Crne Gore, da se naš “problem” pojavio ima tome i tri mjeseca - sigurno je proteklo tri mjeseca od dana kada je Dunjica prvi put stupila u kontakt sa gospođom vlasnicom stana iznad našega - a prošlo je još-malo-pa dva mjeseca od kad je Dunjica prijavila problem Komunalnoj inspekciji - a da do dana današnjeg nije donijeta nikakva konkretna odluka koja bi vodila u pravcu rješavanja našeg problema.

Gospodine Markoviću, mi odlično znamo - Dunjica i ja - a zna i gospodin koji trenutno živi u stanu iznad našega, kao i gospođa, vlasnica toga stana, da je problem u vodovodnim instalacijama koje opslužuju hidro-masažnu tuš-kabinu u tom stanu - ali, ali...

Gospođa inspektorka iz Komunalne inspekcije - koja se pojavila, ponavljam, 15. januara, mjesec dana nakon što je Dunjica prijavila problem - konstatovala je da je pomenuti Stručni nalaz iza kojega stoji Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica, “nejasan i upućujućeg je karaktera” - ma što to značilo - i da ona ne može da postupi po tom nalazu. “Angažujte nekoga drugoga”, rekla je inspektorka, “dajte mi jasniji nalaz”.

“Gospođo draga”, pokušao sam da budem konstruktivan, “u nalazu lijepo piše da je, molim vas, ‘prvenstveno potrebno demontirati hidro-masažnu tuš-kabinu kako bi se obezbijedio pristup i uvid u stanje mreže vodovodnih instalacija, koje su naknadno montirane i obezbjeđuju dotok vode u pomenuti sanitarni element’. Valjda je to prvi korak. Što tu nije jasno? Uz to, kad gospodin koji stanuje u stanu iznad zavrne ventil, voda ne prodire u naš stan, a kad odvrne ventil, jer se mora okupati s vremena na vrijeme, voda opet prodire u naš stan”.

Panorama Podgorice, pogled u pravcu juga

Nikako mi nije bilo jasno, gospodine predsjedniče Vlade Crne Gore - a nije mi jasno ni danas - kako funkcionišu te dvije službe koje plaćamo mi, građani Podgorice - Komunalna inspekcija i Agencija za stanovanje. Zar nije stručni nalaz Agencije za stanovanje obavezujući za Komunalnu inspekciju? Zašto bismo morali tražiti drugi nalaz? Ko nam garantuje da će taj drugi nalaz biti obavezujući? I što znači da je nalaz “nejasan i upućujućeg karaktera”, kad ne može biti jasniji? I zar nije Dunjica molila Komunalnu inspekciju da, ponoviću, uvaži njen Zahtjev i pošalje ekipu “da ustanovi tačno gdje, kako i zbog čega nastaje problem”.

“Gospodine”, bila je uporna gospođa inspektorka, “to što radi Agencija za stanovanje to je stvar njihove dobre volje. Ni oni, a ni ja, mi nismo u obavezi da rješavamo vaš problem. To je sve naša dobra volja. Morate mi dati jasan nalaz”.

Postoji li neko javno preduzeće, gospodine predsjedniče Vlade, u Glavnom gradu Podgorici i u Crnoj Gori, koje je u obavezi da rješava - OK, da usmjerava ka rješenju problema “prodora vode” u nečiji stan? “OK gospođo, ne znam što će vam jači dokaz od činjenice da u naš stan prodire voda?”. “Dajte vi nama jasan dokaz odakle dolazi ta voda”, bila je uporna inspektorka. “Gospođo, u naš stan prodire voda...”.

Dakle, gospodine Markoviću, ako Vam voda prodre u stan, slučajno, prijeko Vam je potreban “jasan nalaz, a ne nalaz upućujućeg karaktera” - koji podrazumijeva da je jasno dijagnosticiran uzrok pojave vode, da bi gospođa inspektorka mogla da postupi po tom nalazu. Postoje, srećom, privatne agencije koje se bave davanjem jasnih nalaza - i koje naplaćuju tu vrstu usluge, podrazumijeva se - a postoje, vjerovali ili ne, i sudski vještaci koji su ovalašćeni da daju nalaze po pitanjima koja se tiču prodora vode u nečiji stambeni prostor - i koji, kladio bih se, takođe naplaćuju svoje usluge. To što je ta stvar kontraintuitivna - poput kvantne mehanike - to neka vas ne buni. Ta stvar tako funkcioniše - i mi smo tu nemoćni gospodine predsjedniče Vlade Crne Gore - i Vi i ja.

Nastavak u sljedećem broju.