HRONIČAR NOVOG

Herceg Novi –grad monumentalnih tvrđava: Promovisana knjiga Lazara Seferovića

786 pregleda 0 komentar(a)
Sa promocije
Sa promocije

Knjiga „Herceg Novi –grad monumentalnih tvrdjava“ profesora Lazara Seferovića promovisana je u petak veče na tvrđavi Forte mare. Ova utvrda je prije dvije godine kandidovana za upis na listu kulturne baštine UNESCOa, čemu je značajno doprinio i profesor Seferović koji je prije pola vijeka pokrenuo njegovu obnovu.

Ta činjenica bila je glavni pokretač za pisanje knjige koju je uradio u koautorstvu sa unukom Matejom Pašetom kako bi ostao trag o tvrđavi koja bi trebalo da postane 981 član Svjetske kulturne baštine.

“Uvjeren sam da će mlade generacije Novljana koje dolaze prepoznati i znati cijeniti vrijednosti koje im pripadaju kao svoje viđenje vremena budućnosti i ovih prostora. To je bio cilj i svih mojih knjiga koje sam do sada pisao o Novome i Boki Kotorskoj. Ja sam, da skromno kažem, hroničar Herceg Novog - na stranice mojih knjiga su prenesena moja saznanja kao istoričara umjetnosti, a značajan doprinos su dali moji saradnici i nekadašnji đaci”, kazao je Seferović .

Forte mare ispunjava sve uslove za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine i to će se u narednom periodu sigurno dogoditi, potvrdila je genralna sekretarka nacionalne kancelarije za UNESCO Milica Nikolić.

Ona je podsjetila da Ministarstvo kulture Crne Gore, u saradnji sa ministarstvima za kulturu Italije i Hrvatske, realizuje projekat upisa venecijanskih odbrambenih tvrđava između 15. i 17. vijeka na Listu svjetske baštine UNESCO. Bila su kandidovana tri crnogorska lokaliteta - tvrđava Forte Mare i utvrđenja Kotora i Ulcinja.Kotorska tvrđava je upisana odmah na tu listu, a za hercegnovsku je procijenjeno da ispunjava UNESCOve standard, ali da predstoji izrada konzervatorskog projekta.

“Rijetko u Crnoj Gori imamo stručnjake koji su tako posvećeni kulturnoj baštini svog grada, kao što je professor Seferović koji je među prvima zagovarao ideju o valorizaciji tvrđave Forte mare”, kazala je Nikolić.

“Popularna istorijska monografija “Herceg Novi – grad monumentalnih tvrđava” predstavlja vrijedno ostvarenje i u području prezentacije i popularizacije kulturne baštine Crne Gore, a i Mediterana, kazao je jedan od recenzenata knjige dr Boris Ilijanić I istakao vrijednost novih informacija koje su sakupljene u knjizi.

“Grad koji je devet puta podizan i rušen” kao drevna Homerova Troja”, kako kaže autor ove monografije, sastavljen je iz višeslojnih naslaga kod kojih svaki nosi projekciju života onoga doba kojem je svjedok, a Lazar Seferović i Matej Pašeta stvarno su učinili da nam ti slojevi budu dostupni”, ustvrdio je Arhitekta Vuk Čvoro.

Seferović je objasnio i zašto u knjizi koja ima 12 poglavlja i 223 strane, ima i tekstove na oba pisma.

“Parincip da jedan dio tekstova pišem na latinici , a drugi na ćirilici motivisan je time što su Bokelji kroz čitavu istoriju, kroz crkvenu i druge knjige, pisali oba pisma što je rezultat dvojne konfesionalnosti stanovništva koja ovdje žive i sebe naziva Bokeljima, ali i njihove tolerancije”, istakao je Seferović.

Profesor Seferović se zahvalio bivšoj stalnoj predstavnica naše države pri UNESCO Dragici Ponorac , fotografu Milošu Samardžiću, autorkama fotografija Mini Janković i Slobodanki Klisura i drugim.

U prigodnom priogramu učestvovala je Gradska muzika i grupa Egzodus, a stihove posvećene Herceg Novom kazivala je Vesna Radović.

Neumorni stvaralac

Lazar Seferović završio je srednju muzičku školu u Kotoru, a Filozofski fakultet (povijest umjetnosti i italijanski jezik) u Zagrebu. Bio je professor u gimanziji i Umjetničkoj školi u Herceg Novom. Bio je predsjednik udruženja istoričara umjetnosti Crne Gore. Radio je u turizmu kao predsjednik Turistilčog saveza Herceg Novog, Boke Kotorske i Crne Gore.

Utemeljio je ansambl Bokelji, festivale “Praznik mimoze, Dani muzike. Bio je član festivalskog savjeta Dubrovačkih ljetnih igara , Cetinjskog bijenala. Vodio je obnovu spomenika culture u Herceg Novom nakon zemljotresa 1979. godine. Autor je 15 tak knjiga iz umjetnosti i o značajnim ličnostima Herceg Novog.

Preporučujemo za Vas