FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI UMJETNOSTI I KULTURE

Spektra, OKF i ATAK dobili najviše novca

Ministarstvo kulture Crne Gore finansira 36 projekata iz oblasti umjetnosti i kulture u okviru konkursa „Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“
1440 pregleda 0 komentar(a)
Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor Asocijacije Spektra, Foto: Savo Prelević
Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor Asocijacije Spektra, Foto: Savo Prelević

Ministarstvo kulture Crne Gore finansiraće 36 projekata iz oblasti umjetnosti i kulture sa oko 360 hiljada eura, piše u Odluci o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za projekte u oblastima umjetnosti i kulture, nakon Javnog konkursa „Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“.

Najviše novca iz fonda od 357.728,20 eura dobile su tri organizacije koje su realizatori na jednom, a partneri na drugom projektu.

NVO Otvoreni kulturni forum (OKF) sa Cetinja Milorada Popovića dobio je 23.459 eura, i to: 11.459 za projekat “Emisija KAP - kultura, analiza, polemika V” čiji je autor Andrej Nikolaidis, a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Alternativna teatarska aktivna kompanija ATAK Dragane Tripković (ovlašćeno lice prema registru nevladinih organizacija u Crnoj Gori) čiji je OKF izdavač. Za projekat “Književnost na limesu 2019-2020” na kojem je OKF partner Crnogorskom društvu nezavisnih književnika, takođe Milorada Popovića, opredijeljena je suma od 12.000 eura.

Istu sumu kao i OKF (23.459 eura) dobio je NVO ATAK za dva projekta - pored partnerstva sa OKF-om na “Emisiji KAP”, ATAK realizuje projekat “Razvoj publike i podsticanje pozorišne produkcije u Centrima za kulturu na sjeveru Crne Gore - II faza” za koji je opredijeljeno 12.000 eura.

NVO Spektra kao realizator projekta “Afirmisanje rodnih različitosti kroz kulturu” koji će sprovesti u partnerstvu sa NVO Juventas, dobiti 12.000 eura, a ista suma je opredijeljena za projekat koji sprovodi LGBTIQ Asocijacija Queer Montenegro Danijela Kalezića

”Doprinos jačanju i afirmaciji queer kulturne scene kao društveno angažovane umjetnosti” na kojem je Spektra partner. Spektra je organizacija trans, interpolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba koje se aktivno bore za zaštitu svojih ljudskih prava. Ovlašćeno lice je Jovan Ulićević.

Na Javni konkurs podnijeto je 176 prijava od 173 nevladine organizacije, a 53 prijave su bile potpune nakon prve provjere (nakon dopune ukupno 101), 80 njih nije bilo potpuno, a 43 nijesu ispunije administrativne propozicije Javnog konkursa “zbog nedostataka koji se ne mogu otkloniti i iste su odbačene”, piše u obrazloženju odluke.

U obrazloženju se ističe da je finansiran samo po jedan projekat iz pojedinačnih oblasti istraživanja i da se jednoj organizaciji mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat koji planira da realizuje.

“Jubilarni X Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj 2019” Centra za građansko obrazovanje takođe je finansiran iznosom od 12.000 eura, dok je svega 1 euro i 28 centi manje (11.998,72) dobio projekat “Afirmacija kulturnih izraza u Crnoj Gori - Analiza stanja, potreba i uslova za razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva” koji će realizovati Udruženje folklornih anssambala Crne Gore, Podgorica, u partnerstvu sa “Čudesan glas - Vox mirus”, Podgorica.

Za projekat “Promocija filma i razvoj filmske kulture među najmlađima” koji će realizovati NVO Centar za omladinsku edukaciju u partnerstvu sa NVO Crnogorski filmski festival opredijeljeno je 11.984 eura. Sa po 11.840 eura finansirani su projekti “Ljeto kulture u parku” koji će realizovati NVO “Roditelji” i “Žubor tišine 1019.” Udruženja građana Berana.

“Kamena baština - Produkcija i izložba 24 instalacije velikog formata u Kotoru” koju realizuje NVO Kotorski festival pozorišta za djecu dobiće 11.968 eura. “Kultura lokalno - kultura u službi razvoja lokalnih zajednica i unapređenja položaja različitih društvenih grupa” koju će sprovesti Evropski pokret u Crnoj Gori dobio je 11.932 eura. Institut za savremenu umjetnost sa Cetinja dobio je 11.892 eura za projekat “Aktivacija i afirmacija nezavisne kulture kroz nova povezivanja - Nagrada Milčik i edukativni program”. Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore dobiće 11.766 eura za realizaciju 75. Tradicionalne izložbe ULUCG.

Neki od finansiranih projekata su i “Dokumentarni film o bitci na Grahovcu 1858. godine” koji će realizovati NVO Institut za istoriju države Duklje iz Podgorice, a u tu namjenu je dodijeljeno je 9.120 eura, a podržan je i “Dokumentarni film Legende Durmitora” u iznosu od 7.022 eura koji će realizovati

Komisiju za raspodjelu sredstava čini su predsjednik Dragoljub Janković i članice Milica Martić i Jelena Mišeljić.