prezentacija kulturno-istorijsko-umjetničke građe

Bokokotorski onlajn muzej

“Moj muzej” jedan je od projekata koje je na konkursu podržalo Ministarstvo kulture

1520 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Privatna arhiva
Ilustracija, Foto: Privatna arhiva

Pandemija virusa korona koja je pogodila i Crnu Goru posebno je uticala na umjetnike i mnoge segmente kulturnog života, Ministarstvo kulture Crne Gore je ranije raspisalo konkurs za pomoć kulturnim djelatnicima, u okviru kampanje #Živimo kulturu.

Tako su se pojavili brojni kreativni ljudi sa blistavim idejama koji su dokazali bogatstvo kojim raspolažemo, ali istovremeno (možda) i nedostatak podrške u “normalnim” okolnostima. Tako se iz dana u dan upoznajemo sa novim projektima i aktivnostima koje su od važnosti za svaki dio crnogorske kulture, društva, istorije, ali predstavljaju i svojevrstan podsticaj danjašnjim generacijama da djeluju.

“Moj muzej” je jedan od takvih projekata, istraživačkog, edukativnog i kreativnog karaktera, zamišljen kao vebsajt, odnosno onlajn platforma za digitalnu prezentaciju kulturno-istorijsko-umjetničke građe sa područja Boke Kotorske, a koju dostavlja široka publika.

“Projekat je usmjeren na prostor Boke Kotorske, ali model po kojem se on realizuje može poslužiti za prostor čitave Crne Gore, po regijama. Ograničenje na određenu regiju i broj obrađenih sadržaja predmeta obezbijediće veću povezanost prikupljene građe i veću mogućnost dovođenja u međusobnu vezu prvobitno nepovezanih ili manje povezanih sadržaja, kao i viši kvalitet obrade. Prikupljenu građu koordinatorka selektuje, kategorizuje prema temama ili kriterijumima koji se razvijaju zavisno od vrste pristigle građe. Građa će nadalje proći stručnu i kreativnu obradu i biti objavljena na platformi. Obrada podrazumijeva uklapanje u širi teorijski odnosno društveni, istorijski, istorijsko-umjetnički kontekst gdje god je to moguće”, navodi se u saopštenju koordinatorke projekta koja je, zajedno sa svojim timom, odlučila da do daljeg ne objavljuju svoja imena, kako bi u fokusu bilo razvijanje samog projekta, a kasnije će se predstaviti javnosti.

Oni će materijal oblikovati tako da bude prijemčiv i razumljiv širokoj publici i da otvori različite uglove posmatranja i razumijevanja.

“Građani/ke sa prostora Boke Kotorske pozvani/e su da dostave građu o osobama, sjećanjima, legendama, običajima, obredima, praksama, umijećima, zanatima, lokalitetima, objektima, govoru, jeziku, upotrebnim predmetima ili predmetima umjetničke vrijednosti... koji nisu u potpunosti ili nisu uopšte stručno valorizovani, a posjeduju specifičnu vrijednost u kontekstu tradicije jedne porodice, odnosno zajednice”, ističe koordinatorka. Ona u razgovoru za “Vijesti” dodaje da su mladi posebno važni u čitavom kontekstu.

Iz arhiva: Kotor, južna strana
Iz arhiva: Kotor, južna strana foto: Privatna arhiva

"Poseban je naglasak na dijalogu i interakciji ukućana, dijalogu unutar porodice i lokalne zajednice, pogotovo mlađih generacija sa starijim. Mladi će dobiti priliku da nauče više o porodičnoj, lokalnoj, odnosno kolektivnoj kulturi i procesu njenog vrednovanja i prezentacije. Za djecu je posebno osmišljen ‘Vodič za istraživanje baštine’, koji bi trebalo da im približi i olakša razumijevanje pojmova nasljeđe i baština i omogući da bolje razumiju što sve mogu biti teme njihovih interesovanja i istraživanja, kako da ih istraže, a onda opišu i dostave materijal o njima. Ideja je da djeca i mladi intervjuišu starije članove domaćinstva i pomognu im u zapisivanju svjedočanstava o prošlosti i kulturi. Bilo bi važno da razumiju na koje se sve korisne i plemenite načine mogu upotrebljavati digitalne tehnologije”, priča sagovornica “Vijesti” i otkriva da će jedna od rubrika koju planiraju u budućnosti biti posvećena i ponovnom fotografisanju mjesta zabilježenih na starim fotografijama.

Pored mladih, mogu se uključiti i svi drugi zainteresovani, a dva su načina uključivanja istraživača/ica koji se ne ograničavaju profilom - od arheologa/škinja, etnologa/škinja, antropologa/škinja, istoričara/ki, istoričara/ki umjetnosti, konzervatora/ki i mnogih drugih koji bi odabrali jedan motiv, ugao ili temu koje žele učiniti vidljivijom širokoj publici.

“To bi njihove istraživačke teme učinilo pristupačnim i uvećalo razumijevanja široke publike o tome ko se bavi baštinom, posebno baštinom Boke Kotorske, i na koji način. Djeca bi bolje razumjela što je uopšte predmet određenih struka pa se tako i inspirisala da se možda jednog dana opredijele za isto zanimanje. Drugi način angažovanja istraživača/ica i stručnjaka/inja je kroz korištenje same građe. Na platformi će se naći interaktivna mapa Boke Kotorske i Crne Gore s ubilježenim mjestima odakle pristiže građa. Obrađena građa će biti obilježena jednom bojom, a neobrađena drugom. Mapa će omogućiti direktan pristup sadržaju koji se vezao uz datu lokaciju. Sva građa koja ne bude mogla biti obrađena u roku u kojem projekat treba realizovati, biće dio baze podataka. Predviđen je popis tema koje pristigla građa otvara i/ili pokriva, a biće dostupan svima i tako podstaći neke nove ideje za dalja istražvanja”, objašnjava koordinatorka projekta “Moj muzej”.

Svi učesnici/e i korisnici/e dobiće smjernice i obrasce za unos podataka kroz koje će odabrati i predstaviti ono što prepoznaju kao kulturnu vrijednost ili kulturno dobro, prolazeći put promišljanja, selekcije, valorizacije i prezentacije (kakav prolazi obrada građe u rukama stručnih lica).

Svaki prilog biće označen (tagovan) kako bi se olakšala pretraga na sajtu i podigla vidljivost u internet pretrazi. Otvorenost za dalje dijeljenje i označavanje (tagovanje) omogućiće uključivanje šire zajednice u dijalog i nadogradnju informacija o građi i sadržaju.

Materijal se dostavlja do 15. avgusta

Rok za dostavu građe je 15. avgust, a može biti i produžen, a rok za realizaciju je početak septembra.

“Predviđeno je da platforma nastavi živjeti, razvijati se, unapređivati svoj sadržaj i umrežavati se s pojedincima, stručnjacima/kinjama i organizacijama s kojima dijeli ciljeve. U budućnosti planiramo da prevedemo sadržaj na engleski, dodamo i sadržaje koji bi doprinijeli promociji ovoga podneblja, odnosno, koji bi bili značajni i za kulturni turizam”, objašnjava koordinatorka. Fejsbuk stranica projekta “Moj muzej/Boka Kotorska” pokrenuta je prekjuče, a Viber zajednicu prije nekoliko dana i već broji oko 400 članova.

“Poziv na masovno uključivanje i dostavljanje građe će tek biti poslat, budući da je odziv već sada jak, očekujem zanimljiv materijal”, poručuje sagovornica “Vijesti” i dodaje da je ideja da se radi od kuće i ljudi angažuju onlajn i zbog mogućnosti i energije koju takav angažman nudi.

Ona ostavlja mogućnost i da se isti model onlajn muzeja koristi i za druge djelove Crne Gore.

Projekat usmjeren na Boku
Projekat usmjeren na Bokufoto: Privatna arhiva

Stimulisati širu populaciju

U saopštenju tima "Moj muzej" navodi se još i da su ciljevi projekta: stimulisanje i edukacija široke populacije, bez obzira na dob i nivo obrazovanja; stimulacija stručne zajednice za nove oblike istraživanja, obrade i prezentacije kulturno-istorijske i umjetničke građe; istraživanje kustoske uloge u kontekstu novih medija; upotreba interneta kao medija i prostora putem kojega zajednica preuzima kontrolu nad sopstvenom baštinom i omogućuje nove pristupe u njenoj obradi, zaštiti i komunikaciji; otkrivanje baštine koju njeni nosioci prepoznaju/valorizuju kao kulturno dobro; približavanje manje pristupačnih i stručnih sadražaja, aktivnosti, termina širokoj publici; promišljanje baštine kroz međugeneracijski dijalog o kulturi; otkrivanje kulturne raznolikosti unutar određene regije i dijalog nosica njenih različitih kulturnih slojeva i identiteta...

Poseban cilj je posvetiti pažnju uključivanju pripadnika romsko-egipćanske populacije, "budući da su projekti usmjereni na njih obično odijeljeni od onih koji se tiču većinskog stanovništva", smatra koordinatorka.

"Uključivanje RE populacije u mejnstrim dijalog o kulturi i baštini područja Boke Kotorske otvoriće vrata drugačijoj vrsti interakcije nosioca različitih kulturnih slojeva na području Boke Kotorske i Crne Gore. Projekat je usmjeren na amatere/ke i profesionalce/ke - zaljubljenike/ce u baštinu, naučne istraživače/ice, umjetnike/ce i sve kojiima lični i profesionalni interes možda nije vezan uz Boku Kotorsku, ali podržavaju ideju projekta", ističe ona.

Biće pokrenut i ART segment namijenjen umjetnicima/ama svih usmjerenja u cilju stimulisanja kreativnog promišljanja baštine i baštinskih tema - njenog prepoznavanja, razumijevanja, očuvanja, prezentovanja i/ili njene ugroženosti.

Preporučujemo za Vas