Pojašnjenje situacije

"Kao odgovorno lice projekta odgovoran sam za sve dobre a pogotovo loše posljedice projekta, zato sam i pokušao na jedan odgovoran način da riješim neprijatnu situaciju"

2660 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

(Povodom teksta Borislava Vukićevića objavljenog 27. juna 2020. godine u ART Vijestima)

Kao autor projekta i producent sam pokrenuo realizaciju dok. filma „ Stara Varoš početkom XX vijeka“ u 2015. godini koji je imao za cilj da prezentuje glavne objekte i mahale Stare varoši sa početka XX vijeka. Za tu potrebu sam angažovao saradnike iz više oblasti u cilju kvalitetnije prezentacije teme. Vanja Kovačević je kao profesionalac angažovan na pisanju scenarija po mom konceptu-redosljedu objekata za koje sam smatrao da se trebaju naći u filmu. Scenarista je bio zadužen i za prikupljanje izvora u vidu objavljene literature hroničara grada koji mogu poslužiti za adekvatno predstavljanje pojednih objekata. Nakon emitovanja filma u okviru emisije na RTCG 2016. godine Borislav Vukićević je reagovao sa tvrdnjom da se par njegovih pasusa našlo u filmu bez navođenja njegovog imena kao autora.

Nakon provjere sa ekipom filma utvrdili smo da se to i omaškom desilo, nakon čega sam kontaktirao Vukićevića obrazlažući mu tehničku omašku ali i nudeći nadoknadu štete za eventualnu povredu autorskih prava budući da sam kao producent to bio i u obavezi. Vukićević je odbio nadoknadu kao i uklanjanje pasusa iz teksta filma uz razmijevanje nastale situacije. Ja sam ipak uklonio sporne pasuse iz filma. Nakon izvjesnog vremena Vukićević je ponovo problematizovao u svom tekstu u ND Vijesti spornu situaciju dovodeći scenaristu u kontekst plagiranja njegovih par pasusa. Opet sam kontaktirao Vukićevića napominjući da nije u redu da scenaristu Vanju Kovačevića dovodi u kontekst plagiranja vezano za film „Stara varos početkom XX vijeka“ budući da smo problematizovanje spornih pasusa riješili prošlog puta uz čini mi se moj profesionalan odnos u vidu ponuđene nadoknade vezane za autorska prava. On je ponovo odbio ponuđenu nadokandu za moguću povredu autorskih prava, navodeći da ta sitacija nije problem i da spornu situaciju vezanu za film „Stara varoš početkom XX vijeka“ neće pominjati jer je razumije i jer je riješena.

Treći put u svom tekstu u ND Vijesti dana 27. juna 2020. godine Vukićević ponovo pominje scenaristu Vanju Kovačevića insistirajući na plagiranju spornih pasusa u filmu „Stara varoš početkom XX vijeka“. Kao odgovorno lice projekta odgovoran sam za sve dobre a pogotovo loše posljedice projekta, zato sam i pokušao na jedan odgovoran način da riješim neprijatnu situaciju. Ja nisam advokat niti pravni zastupnik Vanje Kovačeviča i reagujem isključivo u cilju istinitog pojašnjenja situacije koja je evo dobila i svoje nastavke. Vjerujem da su greške dio svakog posla, ukoliko nijesu namjerne, kao što vjerujem i da se profesionalnim odnosom mogu i ispravljati. U pomenutom slučaju stojim na raspolaganu u ljudskom i profesionalnom smislu ukoliko je tretman problema moguće riješiti u okviru pravnog zadovoljenja situacije nastale projektom kojeg sam pokrenuo 2015. godine.

Mitar Miranović, producent

Bonus video: