preko 12 muzeja učestvuje u kreiranju ponude

Muzeje približiti posjetiocima i učiniti ih zanimljivim

U okviru projekta „Zanimljivi muzeji“ biće kreirana jedinstvena turistička ponuda sa fokusom na muzeje, a tim povodom u Nikšiću je održana radionica

3268 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Više od 20 muzeja i aktera razvoja turizma iz Hercegovine i prekograničnog područja Crne Gore učestvuju u kreiranju ponude u kojoj će regija biti promovisana kao multietnička i kulturno raznolika evropska destinacija, koja će uključivati i ruralna područja. Kreiranje jedinstvene turističke ponude sa fokusom na muzeje, koja će biti promovisana početkom naredne godine, realizuje se u okviru projekta „Zanimljivi muzeji“, koji finansira Evropska unija, a u Nikšiću je tim povodom održana radionica. Radionica u gradu pod Trebjesom je četvrta, a prethodne su organizovane u Jablanici, Konjicu i Mostaru.

Nikšićki muzej partner u projektu
Nikšićki muzej partner u projektufoto: JU Muzeji i galerije Nikšić

Jelena Đukanović, direktorica JU Muzeji i galerije Nikšić, kazala je da je fokus projekta, kada je Nikšić u pitanju, arheološka zbirka Crvene stijene, koja je zaštićeno dobro i broji oko 18.500 eksponata.

„Ovaj projekat nam daje šansu da u sljedećoj stalnoj postavci arheološke zbirke napravimo jedan novi pristup, postavku koja će biti zanimljiva i tehnološki u duhu sa sadašnjim trenutkom, a samim tim imaće snažnu kopču sa istraživačko posjetiteljskim centrom na Crvenoj stijeni“, kazala je Đukanović. Kako je objasnila muzejski materijal će biti izložen u muzeju, dok će posjetiocima centra na Crvenoj stijeni kroz virtuelne posjete biti dočaran taj dugi vremenski period od 150.000 godina.

foto: Svetlana Mandić

„Muzeji više nijesu zatvorene kutije već se otvaraju ka novim publikama. Živimo u korona vremenu koje nam je nametnulo nove vidove komunikacije, kao što su virtuelne izložbe, virtuelne posjete, nešto što već decenijama postoji u svijetu, a sada smo prinuđeni takvom načinu komunikacije. Sve više se približavamo publici. Naravno, to su mladi, ona ciljna grupa koja je prepoznata i prepoznaje naše virtuelne izložbe“, kazala je Anastazija Miranović, direktorica Narodnog muzeja Crne Gore.

Prema njenim riječima, saradnja u projektu je izuzetno značajna kako za Narodni muzej, tako i za muzej u Nikšiću, kao i za crnogorsku kulturnu javnost i državu, s obzirom da se radi o lokalitetu Crvena stijena koji se nalazi u opštini Nikšić, u Petrovićima, jednom od četiri najznačajnija paleolitska lokaliteta u svijetu.

„Značajan je upravo po tome što možete hronološki pratiti razvoj čovjeka u tom prostoru unazad 150.000 godina, tako da je izuzetno značajno da se tamo otvori jedan centar za razvoj kulturnog turizma koji bi se bazirao na arheološkom lokalitetu“, kazala je Miranović i dodala da bi se u tom centru mogle organizovati virtuelne posjete, kao i edukativne radionice i predavanja. Podsjetila je da Narodni muzej od 2012. godine, kroz državni projekat „Putevima kontinuiteta“, realizuje istraživanja na Crvenoj stijeni, kao i da su od tri objekta koji se nalaze u Petrovićima, dva obnovljena.

„Sada će kroz ovaj projekat biti implementiran i u funkciju, upravo arheologiji i turizmu i taj treći obekat. Nadam se da je to jedan dobar korak ka daljoj afirmaciji i revitalizaciji tog lokaliteta i uopšte približavanja jednog arheološkog lokaliteta društvu. Vrlo je bitna u svemu tome i međunarodna i regionalna saradnja. Nama je drago što smo partneri na projektu“, kazala je Miranović. Rasim Tumović, menadžer projekta „Zanimljivi muzeji“, koji dolazi iz Udruženja „Link“ iz Mostara, organizacije koja je u saradnji sa Narodnim muzejem Crne Gore i opštinom Jablanica nosilac projekta, kazao je da iako je pandemija sve usporila i „mnoge stvari zakomplikovala“, vjeruje da će ljudi nastaviti da putuju i da se interesuju za muzeje.

„Nadamo se da će se u proljeće 2021. godine nastaviti međusobna posjeta, kada su u pitanju Bosna i Hercegovina i Crna Gora, i posjeta muzejima. U sklopu projekta pojedini muzeji će biti modernizovani sa digitalnom opremom i sadržajima koji traže današnji posjetioci“, kazao je Tumović.

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, posjeta muzejima regije je tokom 2020. smanjena i do 90 odsto, pa je, kako rekoše učesnici projekta, najveći izazov u procesu kreiranja ponude definisanje ciljne grupe i alata promocije, kako bi se ostvarila veća posjeta muzejima tokom 2021. Radionice su do sada okupile 80 aktera iz prekograničnog područja, a promocija će uključiti štampanje i razmjenu promotivnog materijala, zajedničke kulturne događaje, međusobne posjete tur-operatora/agencija, te kreiranje posebnih promotivnih mjesečnih paketa koji će ciljano privlačiti određene grupe posjetilaca.

Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 300.000.

Preporučujemo za Vas