Pare dijelila četiri procjenjivača čija su imena tajna

Među 20 programa koji su dobili finansijsku podršku Ministarstva kulture je i nevladina organizacija “Đakomo Adriatic”. Jedan od osnivača ove NVO je Azra Hrapović, koja je ujedno bila i članica Komisije Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija

44428 pregleda 149 reakcija 28 komentar(a)
Procjenjivače ne biraju sami: Ministarstvo kulture, Foto: Filip Roganović
Procjenjivače ne biraju sami: Ministarstvo kulture, Foto: Filip Roganović

Četiri nezavisna procjenjivača dodjeljivala su bodove projektima i programima nevladinih organizacija, u okviru Javnog konkursa “Razvijajmo kulturne navike”, a Komisija za raspodjelu sredstava se u tom dijelu bavila samo administrativnim poslom, saopšteno je “Vijestima” iz Ministarstva kulture.

“Dostavljanje podataka kao i angažman nezavisnih procjenjivača tretira se povjerljivim, kako je i navedeno u aktu Ministarstva javne uprave (MJU). Ove godine bila su angažovana četiri nezavisna procjenjivača”, odgovorili su iz Ministarstva kulture na pitanje o imenima procjenjivača.

MJU na kraju svake godine imenuje nezavisne procjenjivače za narednu. “Vijestima” je iz ovog resora nezvanično rečeno da oni samo biraju procjenjivače, a da ih ministarstva kasnije sama angažuju, bez njihove konsultacije, te s toga oni nemaju podatke o njihovom daljem angažmanu i ne znaju koje četvoro je donosilo odluke na konkursu Ministarstva kulture. Na sajtu MJU u februaru je objavljena dopunjena lista nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu. Na toj listi je i direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture, Dobrila Vlahović. Vlahović je ujedno bila i članica komisije Ministarstva na ovom konkursu.

Pored nje, nezavisni procjenjivači su i Aleksandar Čampar, Aida Spahić, Andrea Popović, Boban Tomić, Damir Laličić, Dragan Damjanović, Dragana Damjanović, Dženita Hukić, Goran Prebiračević, Kana Tomašević, Krsto Vukadinović, Maja Subotić Medenica, Marija Milović, Marko Rakić, Mirko Rajković, Miroslav Đukić, Nebojša Jovović, Radule Dragović, Sanja Stanić, Stoja Popadić, Tatjana Mališić Delević, Vesna Gajević, Zoran Poleksić i Željka Stamentović. Zbog povjerljivosti podataka ne zna ko su od njih bili procjenjivači na ovom konkursu.

Svi nezavisni procjenjivači se na tu poziciju prijavljuju uz dostavljenu biografiju i oblast interesovanja, na osnovu čega ih ministarstva kasnije angažuju, rekli su “Vijestima” iz MJU.

U “Smjernicama za nezavisne procjenjivače projekata i programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave”, MJU, u koja su “Vijesti” imala uvid, nigdje ne piše da su procjenjivači i njihov angažman povjerljivi u kontekstu tajnosti. U dijelu “Bodovanje projekata i programa prema kriterijumima” ističe se da su “odabrani nezavisni procjenjivači dužni da prije procjenjivanja potpišu izjavu o povjerljivosti, nepristrasnosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte i programe koje će procjenjivati”. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis prijava projekata i programa NVO.

“Povjerljivost - procjenjivač mora osigurati tajnost podataka koje je dobio u projektima, odnosno programima, a od njega će se očekivati i da prije početka rada na bodovanju potpiše izjavu o povjerljivosti”, piše se u Smjernicama. Sa druge strane, Komisiju za raspodjelu sredstava u okviru konkursa, čine predstavnici organa koji sprovodi Javni konkurs, u ovom slučaju Ministarstva kulture i nevladinih organizacija. Komisiju u ovom konkursu činili su predsjednica Marija Mrvaljević i članovi Milica Martić, Azra Hrapović, Dobrila Vlahović, koja je i na listi nezavisnih projenjivača za 2020. godinu.

“Naglašavamo da članovi Komisije pružaju administrativno-tehničku podršku prilikom dostavljanja projekata/programa, a o bodovanju projekata odlučuju nezavisni procjenjivači”, rekli su “Vijestima” iz Ministarstva kulture. Oni objašnjavaju da nakon što komisija provjeri pristiglu dokumentaciju projekte boduju nezavisni procjenjivači, a kasnije komisija “priprema odluku o raspodjeli sredstava nakon dostavljenih bodovnih lista koje su oni sačinili”. Na ovogodišnjem konkursu među odbijenim projektima su i neki od nosilaca crnogorske kulturne scene ili lokalnih umjetničkih scena.

“Napominjemo da je, u skladu sa propozicijama i uslovima konkursa, sa njihove strane prije svega vrednovan kvalitet ponuđenih projekata/programa”, obrazlažu iz Ministarstva kulture i kažu da se bodovanje vrši na osnovu Priručnika za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija iz javnih izvora, koji je sačinila Nacionalna kancelarija za saradnju sa NVO - Ministarstvo javne uprave.

Više NVO je u obraćanju “Vijestima” izrazilo sumnju u kriterijum i odabir nevladinih organizacija koje su podržane na konkursu dovodeći u pitanje rad komisije, nezavisnih procjenjivača, ali i djelatnosti drugih nevladinih organizacija. Problematizovan je i sukob interesa Azre Hrapović, koju su predlagale neke od NVO koje su dobile sredstva, ali i “Đakomo Adriatic” među čijim je osnivačima bila do 2014. godine, kako je kazala “Vijestima”, nakon čega je samo “povremeno angažovana” u radu te NVO.

“Gospođa Azra Hrapović, kao predstavnica NVO i članica Komisije, nije učestvovala u administrativno-tehničkoj proceduri koju sprovodi Komisija, kako za svoj projekat tako i za projekte/programe koji su dostavljeni od NVO koje su je predložile, što je i navedeno u Rješenju o obrazovanju komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2020. godinu, kao i u Odluci o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za projekte u oblastima umjetnosti i kulture. U kontekstu navedenog, zakonska procedura u cjelosti je ispoštovana”, odgovorili su iz Ministarstva kulture.

Predsjednica komisije Marija Mrvaljević, koju su “Vijesti” kontaktirale, takođe je istakla da u ovom slučaju nema konflikta interesa.

“Projekat NVO ‘Đakomo Adriatic’ jeste podržan na Konkursu u skladu sa dobijenim bodovima od strane nezavisnih procjenjivača, jer je prethodno ispunio sve administrativno - tehničke uslove propisane Konkursom. Naravno da nema dukoba interesa, jer je ispoštovana zakonska odredba za njenim (Hrapović) izuzećem”, rekla je Mrvaljević.

Na pitanje “Vijesti” upućeno Ministarstvu kulture da li se može očekivati da dođe do izmjena Odluke o finansiranju projekata NVO, u oblastima kulture i umjetnosti, kazali su da za to nema razloga.

“Imajući u vidu da su ispoštovane sve zakonske odredbe i administrativno-tehničke procedure koje obuhvataju: objavljivanje Javnog konkursa, objavljivanje liste NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, sačinjavanje odluke o raspodjeli sredstava NVO za projekte iz oblasti umjetnosti i kulture, objavljivanje rang-liste projekata/programa na osnovu broja bodova koje su utvrdili nezavisni procjenjivači i objavljivanje tabelarnog pregleda NVO čije prijave nijesu zadovoljile administrativne uslove iz Javnog konkursa, ne postoji nijedan validan razlog za izmjenu ove odluke”.

Hrapović: Izuzela sam se iz NVO, ne mogu svi da dobiju novac

Među 20 programa koji su dobili finansijsku podršku Ministarstva kulture je i nevladina organizacija “Đakomo Adriatic”.

Jedan od osnivača ove NVO je Azra Hrapović, koja je ujedno bila i članica Komisije Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija.

“Đakomo Adriatic” je na konkursu dobila podršku od nepunih 10.000 eura za program “Kulturno-umjetničke potrebe u Crnoj Gori”, koji će uraditi sa partnerskom NVO “Centar Sjevera”.

Hrapović je “Vijestima” kazala da se ona izuzela u tom procesu, ali i da više nije među osnivačima ove NVO.

“Prilikom provjere tehničke dokumentacije tražila sam svoje izuzeće, kako to zakon propisuje, o čemu postoji dokaz. Takođe napominjem da ja kao članica Komisije niti glasam niti podržavam projekte, već kao članica NVO pratim transparentnost procesa i učestvujem u radu Komisije”, kazala je Hrapović. Na pitanje o njenoj kandidaturi, ona je kazala da je na javni poziv od prijavljena dva kandidata izabrana “s obzirom na broj podrški koji sam dobila i koje su bile validne”.

Hrapović je, prema dokumentu na sajtu Ministarstva kulture, dobila podršku 14 validnih prijava i još 19 nevalidinih, a njen protivkandidat četiri nevalidne. Među NVO koje su podržale njenu kandidaturu su i još najmanje pet koje su na kraju dobile sredstva na ovom konkursu.

“Vijestima” je na to ukazala predstavnica NVO Nova centar za feminističku kulturu Nataša Nelević, koja se prethodno žalila na rezultate konkursa Ministarstva.

Nelević je ocijenila da na spisku podržanih programa Ministarstva kulture “ima nekoliko organizacija, bez ikakvog značaja u kulturi, koji su podržali kandidaturu Azre Hrapović na mjesto članicu Komisije, vjerovatno zato da bi im ona to vratila na ovaj način”.

Hrapović je to negirala.

“Uloga Komisije je da provjeri primljenu dokumentacije, kao i potpunost prijave, jer se nepotpune prijave ne razmatraju. Svaki dalji proces, a to je bodovanje, ide ka nezavisnim procjenjivačima i koji su kompetentni, jer su se već sa svojim dokazima našli na listi Ministarstva javne uprave. Što znači da sve do konačne liste koju šalju nezavisni procjenjivači nijesam bila upoznata sa rezultatima do momenta kada je Komisija poslala poziv. Ovo bi zaista morali znati oni koji se bave radom u udruženjima i NVO,” kazala je Hrapović, dodavši da treba prihvatiti činjenicu da od 200 i više prijava ne mogu biti svi finansirani, već samo određeni broj.

ASK: Pokrenućemo upravni postupak

Na pitanje da li je Azra Hrapović bila u sukobu interesa jer je bila članica Komisije, ali i osnivač nagrađene NVO, iz Agencije za sprečavanje korupcije “Vijestima” su kazali da će to pitanje “tretirati kao prijavu iz oblasti sukoba interesa, pokrenuće upravni postupak, utvrditi činjenično stanje i donijeti odgovarajuću odluku”.

Uvidom u ranija saopštenja Ministarstva zdravlja, na čelu sa Kenanom Hrapovićem, ali i u bazi portala otvorenih podataka, može se vidjeti da je NVO “Đakomo Adriatic” prije dvije godine iz tog resora dodijeljeno 6.036 eura za program “Prevencija zloupotrebe droga u zajednici sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem”.

Bonus video: