devet nvo uputilo pismo bogdanovići:

Konkurs nije ostvario svoju osnovnu svrhu

“Iskazujemo utemeljene sumnje da je proces odlučivanja praćen konfliktom interesa, kršenjem zakona i netransparentnošću, što ukazuje na mogućnost koruptivnih i kriminalnih radnji tokom njegovog sprovođenja"

2771 pregleda 6 komentar(a)
Bogadnović, Foto: Boris Pejović
Bogadnović, Foto: Boris Pejović

Devet nevladinih organizacija, koje u svom fokusu rada imaju kulturu kroz različite programe, juče je uputilo otvoreno pismo odlazećem ministru kulture Aleksandru Bogdanoviću tražeći poništenje ili odlaganje realizacije Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa “Razvijajmo kulturne navike!”. Nevladine organizacije cijene da novac - 221.772,10 eura - nije raspodijeljen zakonito i u javnom interesu, o čemu su “Vijesti” protekle sedmice pisale.

Pismo su potpisali: Institut za savremenu umjetnost, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO), NOVA Centar za feminističku kulturu, Korifej teatar, Udruženje glumaca Crne Gore, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore, ART 365 i Otvoreni kulturni centar Herceg Novi.

Na prošlonedjeljno pitanje “Vijesti” da li je za očekivati da dođe do izmjena Odluke o finansiranju projekata NVO, u oblastima kulture i umjetnosti, iz Ministarstva kulture odgovorili su odrično, navodeći da se poštovane sve zakonske odredbe i da ne postoji nijedan validan razlog za to.

Potpisnici otvorenog pisma tvrde da konkurs nije ostvario svoju osnovnu svrhu uspostavljanja javnog interesa u kulturi, kao i da sumnjaju u pravilnost sprovedenog konkursa i raspodjele novčanih sredstava.

“Iskazujemo utemeljene sumnje da je proces odlučivanja praćen konfliktom interesa, kršenjem zakona i netransparentnošću, što ukazuje na mogućnost koruptivnih i kriminalnih radnji tokom njegovog sprovođenja. Svakako, diskvalifikacija velikog broja projekata iskusnih i ozbiljnih aktera kulture zbog navodnih ‘tehničkih grešaka’, kao i činjenica da je kao najbolji ocijenjen projekat Centra za ruralni razvoj, organizacije koja, prema našim saznanjima, nema projekte u kulturi (što je zakonski uslov za učešće u konkursu) - činjenice su koje su dovoljno zabrinjavajuće da skrenu Vašu pažnju”, poručuju oni Bogdanoviću.

Centar za ruralni razvoj je za projekat “Dijalog za nezavisnu kulturnu scenu” dobio 11.760 eura, a bio je i partner na Crnogorskom umjetničkom kružoku koji nosi NVO “Zinak”, za koji je opredijeljeno 6.100 eura.

Iz Ministarstva kulture “Vijestima” je ranije saopšteno da su sve organizacije podržane na konkursu morale imati ranije aktivnosti u oblasti kulture, jer su to nalagale propozicije konkursa.

Uvidom u rezultate prošlogodišnjeg javnog konkursa Ministarstva kulture “Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene”, vidi se, međutim, da je Centar za ruralni razvoj bio partner na projektu nevladinoj organizaciji Zinak u organizaciji Crnogorskog umjetničkog kružoka za koji su tada dobili nešto više od 7.500 eura.

“Vijesti” su prošle sedmice objavile rezultate konkursa, ali i reakcije više NVO kada su u pitanju kriterijum bodovanja projekata, za šta su bila zadužena četiri nezavisna procjenjivača čija su imena ostala nepoznata, kao i sumnju pojedinih NVO u rad i nepristrasnost komisije koju su činili: predsjednica Marija Mrvaljević i članovi Milica Martić, Azra Hrapović za koju neke NVO tvrde da je u konfliktu interesa, Dobrila Vlahović koja je i na listi nezavisnih projenjivača za 2020. godinu, a koje imenuje Ministarstvo javne uprave.

Hrapović je za članicu komisije, između ostalih, podržalo najmanje pet NVO koje su na kraju dobile sredstva na konkursu, kao i NVO “Đakomo Adriatic” čiji je jedan od osnivača i Hrapović, a što je ona 2014. godine poništila, kako je kazala “Vijestima” u telefonskom razgovoru. Ona je “Vijestima” rekla i da se “izuzela” u procesu rada i odlučivanja kada su u pitanju organizacije koje su joj pružile podršku, kao i “Đakomo Adriatic” za koju je “povremeno angažovana”. “Đakomo Adriatic” je na konkursu dobila podršku od nepunih 10.000 eura za program “Kulturno-umjetničke potrebe u Crnoj Gori”, koji će uraditi sa partnerskom NVO “Centar Sjevera”.

Potpisnici otvorenog pisma podsjećaju da se konkursom “Razvijajmo kulturne navike”, kao i odlukom o finansiranju nevladinih organizacija i njihovih projekata, raspoređuju budžetska sredstva koja su isključivo namijenjena akterima i razvoju nezavisne kulturne scene i koja tako omogućavaju njihov rad i opstanak, a do njih treba da stignu zakonito i transparentno.

Ubjedljiva većina nevladinih organizacija koje su dobile novčanu podršku na javnom konkursu Ministarstva kulture - “Razvijajmo kulturne navike”, nema kulturu među svojim osnovnim djelatnostima, a samo nekima od njih se kultura pominje kao dio šire djelatnosti.

Potpisnici otvorenog pisma poručuju da je Ministarstvo kulture u obavezi da omogući razvoj nezavisne kulturne scene i spriječi odlivanje sredstava na račune pojedinaca i nevladinih organizacija na sumnjivim adresama.

“U skladu sa tim, molimo vas da javno saopštite na koji način odabrani projekti korespondiraju sa utvrđenom strategijom razvoja kulture, kao i metodologiju evaluacije referenci organizacija čiji su projekti dobili podršku. Konkretno, interesuje nas koje su to projekte navedene NVO realizovale u protekloj godini, kao i procjena njihovog značaja za kulturni sektor u cjelini. Kao što vam je poznato, to su važni uslovi za učešće u konkursu, tako da bi javno razjašnjenje ovih podataka pomoglo da se otkloni sumnja da je u pitanju zloupotreba javnih resursa”.

Nevladino udruženje “Građanski aktivizam” takođe se obratilo “Vijestima” problematizujući rad Komisije koja je obavljala administrativni dio posla vezan za dostavljenu dokumentaciju i selekciju projekata i programa koje nezavisni procjenjivači kasnije ocjenjuju i boduju.

“Primijetili smo tendenciju komisije da odgovornost prebace na nezavisne procjenjivače, iako ista ta komisija bira nezavisne ocjenjivače sa liste Ministarstva javne uprave. Naime, naša organizacija je administrativno odbijena pod obrazloženjem da ‘nije dostavila dokaz o realizovanom projektu iz oblasti kulture/umjetnosti’, odnosno da se ne može potvrditi autentičnost dostavljenog video materijala”, kažu iz ovog NVU.

Uljarević: Okupljaju amatere i izdašno ih finansiraju

Predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, Radomir Uljarević, “Vijestima” se obratio ističući da projekti koji nijesu prihvaćeni svake godine su predloženi od istih NVO - “koje su na crnom spisku”.

“Svake godine su odbijeni projekti na primjer Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, a neke NVO ‘nezavisni’ procjenitelji nisu uvažili ni toliko da ih navedu ni na spisku odbijenih, jer su njihovi projekti u nekoj predselekciji ‘zagubljeni’. Pozivam za svjedoka damu koja upravlja crnim spiskovima u okviru Ministarstva kulture!

Umjesto izvinjenja, čitamo nemušta, tako providna vajkanja Ministarstva kulture o takozvanim nezavisnim procjeniteljima, koji igraju na sreću od prihoda od igara na sreću”, kaže Uljarević.

On ističe da su dobitnici konkursa Ministarstva kulture unaprijed prepoznati.

“Dokazi su ovih dana objavljeni, ali ni to, kako stvari stoje, nije dovoljno da se konačno zaustavi vulgarno kockanje sa nezavisnošću, i da se ponište rezultati konkursa! Naočigled cjelokupne kulturne javnosti, u Ministarstvu kulture cvjeta bezobzirna korupcija pune tri decenije, na koju smo ukazivali svaki put povodom nepravedne raspodjele sredstava po nedopustivim amaterskim kriterijima, ali to je postalo, takoreći, normalno”, rekao je Uljarević ističući da je Ministarstvo kulture izgubilo svaku autoritet, a da je “klan amatera postao kičma” tog resora.

“Oni, u duhu kralja Ilira okupljaju amatere, i izdašno ih finansiraju. Klan amatera je postao kičma Ministarstva kulture. Degutantno je gledati kako amateri bivaju ovjenčani lovorovim vijencima najvažnijih nagrada u Crnoj Gori, amateri koji bez stida preuzimaju ulogu onih umjetnika čija imena su na crnim spiskovima”, navodi se u saopštenju i zaključuje:

“Kulture u okviru ovog Ministarstva nema ni u naznakama, a ono se ipak bavi gotovo isključivo kulturom na način da spriječi svaku vrijednu kulturnu inicijativu, da ne podrži projekte koji nisu u skladu sa njihovim političkim, kroatocentričnim (da ne koristim precizniju odrednicu) programima, da dosljedno izoluje sve projekte NVO organizacija koje su na crnim spiskovima”, navodi se u saopštenju Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore koje Uljarević potpisuje.