ARHITEKTURA

Čiji je posao rušenje?

I sad se mi pitamo, ako uzmemo u obzir da je broj rješenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata pogolem (pregolem) - hoće li DOO ZPCG imati vremena za tzv. dopunske aktivnosti

13085 pregleda 38 reakcija 37 komentar(a)
Krstionica na Miholjskoj Prevlaci, Foto: Siniša Luković
Krstionica na Miholjskoj Prevlaci, Foto: Siniša Luković

Dakle, na 15. sjednici Vlade Crne Gore - slava joj i milost - održanoj 18. marta - raspravljalo se, između ostaloga, i o - pazi sad ovamo: Pr(ij)edlogu za razrješenje i imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Zaštita prostora Crne Gore” (DOO ZPCG).

U Obrazloženju Pr(ij)edloga Rješenja o razrješenju Odbora direktora DOO ZPCG (15. sjednica Vlade CG, materijali), stoji sljedeće: “Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, na osnovu člana 8 stav 1 alineja 6 i člana 11 Odluke o osnivanju DOO ZPCG i člana 14 stav 1 alineja 2 Statuta DOO ZPCG... podnio predlog da Vlada CG razriješi Odbor direktora DOO ZPCG u sljedećem sastavu: predsjednica Odbora direktora Zorica Kovačević, dipl. pravnica i članovi: Danilo Vojinović, dipl. pravnik i Marko Bulatović, dipl. pravnik.”

Prijedlog je usvojen, naravno - te stoga imamo i (SL 30/21): “Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO ZPCG/ Imenuje se Odbor direktora DOO ZPCG u sastavu: Aleksandar Kovačević, dipl. ekonomista, predsjednik; Zoran Jovanović, dipl. ekonomista, član; i Aleksandar Kovačević (! - op.a.), inženjer elektrotehnike, član.”

Odmah sam, ne budi lijen, iskopao pomenutu Odluku o osnivanju DOO ZPCG (SL 57/20), gdje veli, Član 1: “Za sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja o rušenju, uklanjanju i vraćanju u prvobitno stanje zemljišta i objekata osniva se DOO ZPCG.” I još veli, Član 2, stav 2: “Osnivač Društva je Vlada Crne Gore”. Pomenuti Član 8 stav 1 alijeneja 6 kaže: “Osnivač - imenuje i razrješava članove Odbora direktora”, molim lijepo - a pomenuti Član 11 stav 1 kaže: “Odbor direktora je organ upravljanja Društva.” - a stav 2 istog člana kaže: “Odbor direktora ima tri člana.”

Iskopao sam, ne budi lijen, i pomenuti Statut (SL 79/20) - gdje imamo pomenuti Član 14 stav 1 alijeneja, koji kaže: “Članu Odbora direktora prestaje mandat prije isteka roka na koji je imenovan - razrješenjem.” A tu je i Član 7 - koji mi je vrlo drag i koji kaže: “Drušvo obilježava dan./ Dan Društva je 28. maj.” - i Član 8 - koji mi je čak za nijansu draži i koji kaže: “Osnovna djelatnost Društva je: 43.11 Rušenje objekata./ Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, može obavljati i: - 43.12 Pripremna gradilišta;/ - 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;/ - 41.10 Razrada građevinskih projekata;/ - 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;/ - 42.91 Izgradnja hidro objekata.”

U dokumentu naslovljenom Informacija/ o osnivanju DOO ZPCG, sa Predlogom Odluke o osnivanju DOO ZPCG” (175. sjednica Vlade Crne Gore, 28. maj 2020, materijali) stoji da je, pazi sad ovamo: “Urbanističko-građevinska inspekcija u 2018. godini, postupajući po službenoj dužnosti i prijavama, izvršila je 2.636 inspekcijskih pregleda. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti donijeto je: 453 rješenja o zabrani građenja, 232 rješenja o rušenju. U periodu od 1. janura 2019. do 1. novembra 2019. godine urbanističko-građevinska inspekcija je izvršila 2.391 inspekcijskih pregleda. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti donijeto je: 249 rješenja o zabrani, 99 rješenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata i 169 rješenja o uklanjanju privremenih objekata iz područja posebne namjene.”

I sad se mi pitamo, ako uzmemo u obzir da je broj rješenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata pogolem (pregolem) - hoće li DOO ZPCG imati vremena za tzv. dopunske aktivnosti - jer, kako kaže gospodin Slađan Raičković, izvršni direktor Društva (Pobjeda, 25. oktobar 2020), postupanje po rješenjima o rušenju je “jedan u nizu koraka ka zaštiti našeg zajedničkog prostora, resursa koji moramo sa posebnom pažnjom da tretiramo i prenesemo budućim generacijama”.

“U skladu sa Planom javnih nabavki za 2020. godinu, DOO ZPCG je pokrenulo”, veli Raičković, “nabavku putem tendera, i to: tri građevinske mašine sa neophodnom opremom, dva teretna vozila - samoistovarivač, jedne prikolice za transport mehanizacije, jednog dostavnog vozila (putar) i jednog pneumatskog kompresora sa alatima za bušenje i razbijanje, u ukupnoj vrijednosti od 769.422,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ovo su”, veli još, “osnovna sredstva bez kojih privredno društvo ne bi moglo obavljati svoju djelatnost”.

U to ime, ne budi lijen, na Portalu javnih nabavki Crne Gore (portal.ujn.gov.me) odmah iskopah Plan javnih nabavki (21. avgust 2020.) i Tendersku dokumentaciju za nabavku mašina, opreme i teretnih priključnih vozila (riječ je o nabavci građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila po partijama, prema specifikaciji) za DOO ZPCG (20. oktobar 2020.). I što da vam kažem - Plan javnih nabavki je iznimno zanimljiv dokument - uz opasku da je, između ostaloga, za zastave i državne simbole (jarbol za zastavu i zastave) predviđeno 826 eura, a za mobilne telefone za zaposlene cijelih 4.124 eura (direktor i 20 zaposlenih - dakle, oko 200 eura po telefonu), uz isto toliko za usluge mobilne i fiksne telefonije i Interneta - a što se pak tiče Tenderske dokumentacije - o tome ipak drugom prilikom.

Na Internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (mrt.gov.me/rubrike/dozvole/uklanjanje) ne fali zahtjeva/prijava za uklanjanje objekata (imamo 29 prijava od početka godine) - ali zato nema podataka o donesenim rješenjima o rušenju za 2018, 2019, prošlu i ovu godinu - a nekmoli izvještaja da se postupilo po nekom od rješenja o rušenju.

I što još da vam kažem - osim da je Aleksandar Ašanin, državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam u MEPPiU, razgovarao sa pomenutim gospodinom Raičkovićem, izvršnim direktorom DOO ZPCG (mrt.gov.me/vijesti, 19. januar 2021.) - o principima i načinu “organizacije rada, tehničke opremljenosti i datuma sticanja uslova za nesmetano poslovanje”.

“MEPPiU i DOO ZPCG iz Danilovgrada dogovorili”, veli, “poslovno-tehničku saradnju potpisivanjem Ugovora “ - kojim je, veli, “predviđena poslovno-tehnička saradnja na planu zaštite prostora Crne Gore od nelegalne izgradnje objekata, čime se stvaraju preduslovi za izvršenje pravosnažnih rješenja inspektora MEPPiU”.

I za kraj - konstatacija da je jedan od nelegalno podignutih objekata na teritoriji Crne Gore (i) krstionica Manastira svetog Arhangela Mihaila - slava mu i milost - na Miholjskoj prevlaci (Ostrvo cvijeća). Riječ je, kako je govorio blagopočivši mitropolit Amfilohije prije dvije godine - u vrijeme kada se gospodin Radulović, tada aktuelni ministar održivog razvoja i turizma, kleo da će postupiti po Rješenju o rušenju nelegalno podignutog objekta krstionice - o objektu koji je replika (“na moderniji način” - ali u izvornom duhu, što bi se reklo - uz par (navodno) originalnih elemenata) svetinje sagrađene “u vrijeme cara Konstantina (IV vijek)... na moštima jednog drevnog hrišćanskog mučenika postradalog od onoga, kako ga je narod zapamtio, prokletoga cara Dukljanina”. A pala je i kletva, naravno: “Ko srušio krstionicu, dabogda časni krst njega i njegovo potomstvo uništio.”

Tako da...

Preporučujemo za Vas