NA PREDLOG MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Božović imenovana za direktoricu Filmskog centra Crne Gore

Kako se navodi u Rješenju o imenovanju, Božović je diplomirani menadžer u kulturi i umjetnosti

27853 pregleda 92 reakcija 17 komentar(a)
Foto: fccg.me
Foto: fccg.me

Vlada je imenovala Aleksandru Božović za direktoricu JU Filmski centar Crne Gore.

Kako se navodi u Rješenju o imenovanju, Božović je diplomirani menadžer u kulturi i umjetnosti.

Predlog za imenovanje Božović podnijelo je Ministarstvo prosvjete, nauke kulture i sporta.

"U obrazloženju predloga je navedeno: da je članom 47 stav 1 Zakona o kulturi propisano da direktora javne ustanove, čiji je osnivač država, imenuje Vlada na predlog Ministarstva, a stavom 2 istog člana propisano je da se za direktora javne ustanove, čiji je osnivač država, imenuje afirmisani umjetnik ili afirmisani stručnjak u kulturi; da je članom 7 Odluke o osnivanju Javne ustanove Filmski centar Crne Gore propisano da Filmskim centrom rukovodi direktor koga imenuje i razrješava Vlada u skladu sa zakonom; da predlog za imenovanje Aleksandre Božović za direktoricu JU Filmski centar Crne Gore u potpunosti korespondira sa propisanim zakonskim rješenjima, a uzimajući u obzir da se radi o afirmisanom stvaraocu i stručnjaku u oblasti kulture, odnosno kinematografije", navodi se u Rješenju o imenovanju Božović.

Rješenje o imenovanju Božović objaviće se u Službenom listu Crne Gore.

Navodi se i da protiv rješenja žalba nije dopuštena, već da se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja.

Preporučujemo za Vas