ARHITEKTURA

Što to huči Komarnica...

Gospođa Novaković Đurović je konstatovala, sa svoje strane, da je i ona voljna da sačeka elaborat - “U pitanju su”, veli, “dani” - te da je to “dokument bez kojeg se neće pokrenuti neki dalji korak”

16962 pregleda 10 komentar(a)
Ekološki aktivisti koji brane Komarnicu, Foto: Jelena Jovanović
Ekološki aktivisti koji brane Komarnicu, Foto: Jelena Jovanović

Ne rekoh vam da je 42. Vlada Crne Gore, slava joj i milost, na 62. sjedinici održanoj 10. marta tekuće godine, nakon što je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica koju je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija - donijela Odluku o davanju koncesije za korišćenje prirodnog bogatstva, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica itd. (SLCG 29/22, od 18. marta 2022.).

Vlada je na istoj sjednici prihvatila i Predlog ugovora o koncesiji, vezano za pomenutu odluku. U ulozi Koncedenta, davaoca koncesije ispred Vlade Crne Gore, u Predlogu ugovora se pojavljuje niko drugi do li Mladen Bojanić, (bivši) ministar kapitalnih investicija, a u ulozi Koncesionara, primaoca koncesije, ispred privrednog subjekta naslovljenog Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nacionalne elektroenergetske kompanije - pojavljuje se niko drugi do li Nikola Rovčanin, izvršni direktor (igrač iz tabora Alekse Bečića).

Da ne bi bilo zabune, Koncedent i Koncesionar se u tekstu Ugovora pojedinačno označavaju kao “Strana”, a zajedno kao “Strane”.

Dalje, (Definicije i tumačenja, Član 2. - koji je ujedno i moj omiljeni član ugovora), veli (2.1): “U tumačenju ovog ugovora, osim u slučaju kada kontekst zahtijeva drugačije, biće primjenjivana sljedeća pravila:/ - riječi u jednini će podrazumijevati i njihovu množinu, a riječi u množini će podrazumijevati i njihovu jedninu;/ - riječi bilo kog roda će podrazumijevati i drugi rod” itd. - što i nije toliko bitno, naravno - ali jeste slatko - a bitno je to što Član 3. (Realizacija ugovora) kaže (3.1): “Koncesionar se obavezuje da preduzme radnje i ispuni parametre iz Tehničkog rješenja Plana realizacije koji je podijeljen na sljedeće faze:/ 3.1.1 I faza - faza izrade tehničke dokumentacije, uključujući izradu projektne dokumentacije, izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i pripremu druge dokumentacije u skladu sa propisima, koja počinje od dana zaključenja ugovora, a završava se datumom izdavanja Građevinske dozvole” itd.

Iskopah i da je Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik, obavijestio zainteresovanu javnost 11. februara tekuće godine - da je Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Direkcija za razvoj i inžinjering, kao “nosilac Projekta” (izgradnje HE Komarnica, na rijeci Komarnici - op.a.), podnio zahtjev Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore (AZŽSCG) “za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica, na rijeci Komarnici, Opštine Šavnik i Plužine”.

Te ja što ću, trči na adresu epa.org.me, gdje ustanovih da je AZŽSCG, pozivajući se na Član 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (SLCG 75/18, od 23. novembra 2018.), još 3. februra 2022. obavijestila zainteresovanu javnost o istoj stvari, te da je Elaborat - 446 strana, sa prilozima - uredno dat na uvid javnosti - i da je udaren rok trajanja javne rasprave, koji je ujedno bio i (prvi) rok za dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu AZŽSCG - dakle, do 10. marta 2022.godine.

Da bi nas 11. marta AZŽSCG obavijestila da se “zbog velikog interesovanja javnosti produžava javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica, na rijeci Komarnici, Opštine Šavnik i Plužine” - do 25. marta tekuće godine - što nije spriječilo 42. Vladu CG, slava joj i milost, da na 62. sjedinici održanoj 10. marta tekuće godine, nakon što je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica - donese, kao što rekoh, a nije mi teško da ponovim - i Odluku o davanju koncesije za korišćenje prirodnog bogatstva..., i prihvati Predlog ugovora o koncesiji.

Na stranu što u Predlogu ugovora imamo i Član 3. (Realizacija ugovora) - koji je ujedno i moj omiljeni član i koji kaže, citiraću: “3.1 Koncesionar se obavezuje da preduzme radnje i ispuni parametre iz Tehničkog rješenja Plana realizacije koji je podijeljen na sljedeće faze:/ 3.1.1 I faza - faza izrade tehničke dokumentacije, uključujući izradu projektne dokumentacije, izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i pripremu druge dokumentacije u skladu sa propisima, koja počinje od dana zaključenja Ugovora, a završava se datumom izdavanja građevinske dozvole” itd.

Izradu, veli, elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu...

A mi se, od ovamo, ubismo da izlistamo tih - koliko rekoh strana elaborata? - te da na vrijeme dostavimo primjedbe i mišljenja na adresu AZŽSCG - i to u pisanoj formi.

Da bi stvari bile unekoliko jasnije - valja pomenuti da je Vlada, u Zaključcima povodom Informacije o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica, u kompletu sa Predlogom odluke i Predlogom ugovora (tačka 4) zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija “da sprovede postupak pregovora sa Elektroprivredom Crne Gore AD Nikšić, u cilju usaglašavanja konačnog teksta Predloga ugovora”, te da isti, “u roku od 60 dana od donošenja ovih zaključaka, dostavi Vladi na razmatranje i prihvatanje”.

Dritanova manjinska Vlada, kako joj tepamo - ili 43. Vlada Crne Gore, majke naše, slava joj i milost! - izglasana je 28. aprila na Cetinju ravnome i ništa manje slavnome - da bi već 3. maja predsjednik Vlade Crne Gore, dr Abazović, u pratnji ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a ujedno i političke direktorice GP URA, gospođe Novaković Đurović - posjetio Potprisoje, kako bi razgovarao sa aktivistima koji su ustali u odbranu rijeke Komarnice - kojom prilikom je konstatovao, između ostaloga, da njegova Vlada - za razliku od prethodne, naglasio bih - ne može da preduzima aktivnosti dok se ne napravi “Elaborat za zaštitu životne sredine” - odnosno Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

”U zavisnosti od tog elaborata, koji će u jednom trenutku biti gotov”, veli dr Abazović, “vidjećemo kako ćemo postupiti”.

Te ja, što ću, opet trči na adresu epa.org.me (AZŽSCG), gdje ustanovih da pod tabom Dozvole i rješenja/ Saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu - nama saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica, na rijeci Komarnici - uz uslov da je dr Abazović mislio baš na taj elaborat, koji jeste gotov, to stoji - ali, eto, izgleda da još uvijek nije dobio saglasnost od nadležne agencije. Zahtjev za izdavanje saglasnosti ne neđoh, nažalost - a ne nađoh ni izvještaj sa javne rasprave...

Gospođa Novaković Đurović je zatim konstatovala, sa svoje strane, da je i ona voljna da sačeka elaborat - “U pitanju su”, veli, “dani” - te da je to “dokument bez kojeg se neće pokrenuti neki dalji korak”.

Inače, gospođa Novaković Đurović se u Potprisoju pojavila u lakom bijelom blejzeru na bež vertikalne pruge, bijeloj košulji, bijelim pantalonama (na crtu) sa uskim crnim kaišem, bijelim kožnim patikama i bež čarapama sa crnim obrubom - i djelovala je tom prilikom, ne mogu a da ne primijetim, vrlo uzvišeno i otmjeno (što bi rekao gospodin Bečić, bivši predsjednik Skupštine), ali u isto vrijeme i vrlo prirodno - kao da je pošla na kafu sa prijateljicama.

Ako vam nije baš najjasnije što bi to trebalo da bude smiješno u vezi tog famoznog Elaborata - glasnite se u komentarima, slobodno - pa ću vam sve potanko objasnit - i u par nastavaka, ako treba.