Kroz čudesnu baruštinu

Najosnovnije informacije koje se tiču intervencija u prostoru - planiranja, urbanizma i izgradnje, konkretno - ili su sakrivene iza sedam velova na Internet stranici MEPPiU i/ili lokalnih samouprava - ili ne postoje

6565 pregleda 2 komentar(a)
Pozicija u Beogradskoj ulici prije početka gradnje višespratnice, 2016. godina, pogled u pravcu zapada, Foto: google.com/maps
Pozicija u Beogradskoj ulici prije početka gradnje višespratnice, 2016. godina, pogled u pravcu zapada, Foto: google.com/maps

Odakle početi...

Hajde da počnemo od Internet stranice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - i dokumenta naslovljenog “14.06.2022. - Rješenje - CK GROUP INVESTMENT D.O.O Podgorica - Glavni grad Podgorica” - do kojega smo došli zahvaljujući informacijama iz teksta Damire Kalač, naslovljenog “Izgradnja stambene zgrade u Beogradskoj 51: Komora još jednom negativno o mišljenju državnog arhitekte” i objavljenog 16. marta tekuće godine na portalu “Vijesti”.

Riječ je, naravno, o “Rješenju” kojim Mirko Žižić, glavni državni arhitekt u to vrijeme, ispred MEPPiU i Direktorata GDA - 14. juna prošle godine daje saglasnost na “idejno rješenje arhitektonskog projekta” iza kojega stoji pomenuto Društvo - nakon što je izvršio “provjeru u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije objekata i osnovnih urbanističkih parametara” - ili, u prevodu, bezočno kumuje očaju ljudi koji žive u Beogradskoj ulici u Podgorici - sjeverni krak, istočna strana - time što dozvoljava izgradnju pogolemog objekta - dvije podzemne etaže, prizemlje, tri sprata i obavezno potkrovlje (2Po+P+3+Pk) - ukupno BRGP 6.367 m2 - u nadzemnom dijelu BRGP 4.307 m2 - na urbanističkoj parceli od 1.500 m2, otprilike, s tim da objekat zauzima nešto više od pola UP.

Lijepo bi bilo kada bismo bili u mogućnosti na prelistamo i to “idejno rješenje arhitektonskog projekta” - ali činjenica je da nam idejna rješenja na koja su Žižić, bivši GDA, i Stevović, aktuelni GDA, dali saglasnosti - nijesu dostupna još od 20. avgusta prošle godine i tzv. sajber napada na informatičke sisteme institucija države Crne Gore - a nije nam dostupna ni planska dokumentacija - što će reći, prva varijanta, da posljedice napada stvarno nijesu sanirane - u potpunosti - u što nije lako povjerovati - ili je, druga varijanta, sajber napad tek izlika da se javnosti uskrate informacije o sramotnim odlukama o intervencijama u prostoru - u što je lakše povjerovati.

Činjenica je, definitivno, da su najosnovnije informacije koje se tiču intervencija u prostoru - planiranja, urbanizma i izgradnje, konkretno - ili sakrivene iza sedam velova na Internet stranici MEPPiU i/ili lokalnih samouprava - ili ne postoje. Zapitajmo se zašto...

***

U pomenutom “Rješenju”, kojim Žižić daje saglasnost na “idejno rješenje arhitektonskog projekta” iza kojega stoji CK GROUP INVESTMENT D.O.O Podgorica - a odnosi se na intervenciju u Beogradskoj ulici, PG - stoji da su uz zahtjev, između ostaloga, dostavljeni i Urbanističko-tehnički uslovi broj: 08-352/21-399 od 02.04.2021. godine, izdati od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavni grad Podgorica - tako da je sljedeći korak upravo Internet stranica GG PG.

Organi, veli, uprave - pa idemo na SzPPiOR - sekretar, veli: Miljan Barović, dipl. prostorni planer - tu je i Barovićeva slika, podrazumijeva se - pa onda idemo ispod - na UTU - i hajde ti sad, majčin sine, iskopaj u Barovićevoj baruštini to što te zanima. Ubijeđen sam da se ni Barović ne snalazi u Barovićevoj baruštini.

Pozicija u Beogradskoj ulici prije početka gradnje višespratnice, 2016. godina, pogled u pravcu istoka
Pozicija u Beogradskoj ulici prije početka gradnje višespratnice, 2016. godina, pogled u pravcu istokafoto: Google.com/maps

Nakoj nebrojenih avantura, iskopah nešto naslovljeno “Lux Rezidence 399” - bez punog broja, bez datuma - i Bingo! - pun pogodak: Crna Gora/ Glavni grad Podgorica/ Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj/ Glavni grad Podgorica - vidiš li ti kako je Barović to lijepo okitio - izdaje Urbanističko-tehničke uslove/ za izgradnju objekata/ na Urbanističkoj parceli 2b.19 i 2b.20/ u zahvatu DUP-a “Gorica C” u Podgorici - i odmah na sljedećoj strani: “Planirano stanje:/ Namjena planiranih objekata na urbanističkim parcelama broj 2b.19 i 2b.20 je S - stanovanje./ U grafičkom prilogu “Plan parcelacije, regulacije i UTU” (misli se na DUP-a “Gorica C” - op.a.) prikazana je spratnost objekata” - pazite sad dobro - “Po+P+2+PK”.

Da bi već na sljedećoj stranici naišli na “Parametre gradnje” - gdje veli “Su+P+3+Pk” i još veli “Gradnju do maksimalnih parametara moguće je vršiti fazno”. Nikad kraja čudesima u Barovićevoj čudesnoj baruštini, velim vam ja...

***

”U grafičkom dijelu DUP-a “Gorica C”, kliče odovamo Novica Mitrović, predsjednik Strukovne komore arhitekata pri Inžinjerskoj komori CG, “kao i (u - op.a.) grafičkom dijelu izdatih Urbanističko-tehničkih uslova, za navedene parcele je navedena maksimalna spratnost Po+P+2+Pk” - e sad, što se tiče grafičkog dijela DUP-a “Gorica C” - ne znam, jer meni, običnom smrtniku, nije dostupno sve što je dostupno Mitroviću - adresa planovidozvole.mrt.gov.me je, ponavljam, van funkcije - a što se tiče grafičkog dijela UTU, nađoh gdje stvarno stoji to jedva čitljivo Po+P+2+Pk.

”U tekstualnom dijelu ovog plana i (u - op.a.) UTU se u jednom poglavlju navodi”, nastavlja Mitrović, “da je maksimalna spratnost u bloku b do Su+P+3+Pk. Navedena konstatacija se ne odnosi na navedene parcele 2b.19 i 2b.20, već na maksimalnu spratnost na nivou čitavog bloka, i na parcele kojima je u grafičkom dijelu plana određena takva spratnost. Pogrešnim tumačenjem je ova odredba upotrijebljena i za parcele 2b.19 i 2b.20, pa je u idejnom rješenju prekoračena dozvoljena spratnost”.

Kao što rekoh, nije mi pod rukom DUP “Gorica C” - ali bih se kladio, u honorar od ovoga teksta, na neviđeno - da je obrađivač plana, “Urbanprojekt” AD Čačak, negdje vješto udjenuo da se može ići do Su+P+3+Pk i na UP 2b.19 i UP 2b.20 - i da je to Mitroviću promaklo. Mislim da ne bi šali vrlo skloni i lukavi Barović dozvolio da ga neko tako lako uhvati za rep...

Mada, likovi poput Barovića osjećaju toliku superiornost - toliko su sigurni u našu kolektivnu inferiornost - i našu pojedinačnu nezainteresovanost - da je moguće i da je riječ o njegovom propustu.

***

Kako bilo, sve je to jadno i žalosno. A najjadnije i najžalosnije je kad se među ljudima koji se okupljaju u Beogradskoj ulici - pojavi Srđan Laković, aktuelni predsjednik Skupštine IKCG i bivši predsjednik IKCG - od aprila 2019. godine, do oktobra 2021. godine - i bivši predsjedik Upravnog odbora IKCG - od aprila 2019. godine, do decembra 2020. godine - koji je bio u poziciji da nešto učini - ali, evo ispostavilo se, nije učinio ništa.

”Za vrijeme mandata na poziciji Predsjednika Komore”, veli Laković, “vodio sam takvu politiku koja je insistirala na dijalogu i partnerskoj orijentaciji prema svim akterima uključenim u crnogorski građevinski sektor, a koja je pokazala svoj puni kapacitet u saradnji sa resornim Ministarstvom”.

Je li to, Lakoviću, ono isto Ministarstvo koje je, baš u vrijeme vašeg mandata na čelu IKCG, dalo pozitivno mišljenje na Vukovićev sramotni DUP “Gorica C”?