Rukopoloženje bez obrazloženja

Predsjednik Vlade neće o brojkama - što nikoga ne čudi, naravno - ali zato kaže da je uz svako od imenovanja, od prvoga do posljednjega, priloženo i obrazloženje

7470 pregleda 5 komentar(a)
Zorica Krsmanović, Foto: MEPPiU
Zorica Krsmanović, Foto: MEPPiU

Na sjednici Skupštine Crne Gore, koja je održana 28. aprila prošle godine - i to baš na Cetinju ravnome i ništa manje slavnome - izglasana je tzv. manjinska Vlada Dritana Abazovića. Nepovjerenje toj istoj Vladi je izglasano u Podgorici - nešto malo više ravnoj i nešto malo manje slavnoj - na sjednici Skupštine Crne Gore, 20. avgusta prošle godine - sat iza ponoći, nakon mučnih 12 sati rasprave - da bi Vlada od tog trenutka nastavila da funkcioniše, bez imalo zadrške.

Vele da je u tom periodu - od 28. aprila prošle godine do danas - Dritanova Vlada “kadrirala” udarnički. Broja se ne zna stručnjakinjama i stručnjacima, ekspertkinjama i ekspertima od formata - državnim sekretarkama i sekretarima, pomoćnicama i pomoćnicima ministarki i ministara, te direktoricama i direktorima državnih organa i institucija - koje je rukopoložila ta Vlada.

Predsjednik Vlade neće o brojkama - što nikoga ne čudi, naravno - ali zato kaže da je uz svako od imenovanja, od prvoga do posljednjega, priloženo i obrazloženje.

Ipak bi bilo previše kada bih sad uzeo da redom isčešljavam saopštenja sa svih sjednica Dritanove Vlade - s naglaskom, naravno, na saopštenjima o tzv. kadrovskim pitanjima - i to od saopštenja sa druge sjednice Vlade, koja je održana 5. maja prošle godine - prva sjednica je bila konstitutivna, da ne bi bilo zabune, pa ne vjerujem (nije realno) da je i na toj sjednici bilo kadriranja - zaključno sa posljednjom sjednicom, 55. po redu, koja je održana 1. juna - tako da bih se ovom prilikom fokusirao isključivo na imenovanja koja se tiču komesara Stevovića - Glavnog državnog arhitekta - i gospođe Krsmanović - državne sekretarke u Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma (ugašenoga) - simpatične gospođe koja ima običaj da se iznenada pojavljuje i rješava stvar - a sve u nadi da ću uz rješenja o imenovanju druga komesara i simpatične gospođe naći i nekakva obrazloženja - koja pobijaju priče o tzv. neselektivnom zapošljavanju - i to u punom mandatu.

Vladan Stevović
Vladan Stevovićfoto: Meppiu

Gugnuh i po pitanju famoznog Zakona o Vladi - koji bi trebalo da bude ključni instrument za dovođenje Vlade k poznaniju prava - i ustanovih da je taj zakon koncem aprila uredno spakovan i poslat Evropskoj komisiji na uvid i mišljenje - i sad čekamo ocjenu EK.

***

Dakle, na devetoj sjednici Vlade Dritana Abazovića, održanoj 23. juna prošle godine, donijeto je, između ostaloga i, fanfare molim: Rješenje o imenovanju državne sekretarke u ministarstvu Ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

U Obrazloženju stoji da je gospođa ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - pozivajući se na Zakon taj i taj, član taj i taj, te na Odluku tu i tu, član taj i taj - predložila da se niko drugi do li gospođa Krsmanović, dipl. geodetski inženjer - jedna izuzetno simpatična i bez sumnje izvanredno verzirana gospođa - imenuje za državnu sekretarku u MEPPiU. I još veli da državnog sekretara, jednako kao i državnu sekretarku, imenuje i razrješava Vlada - što lijepo piše u Zakonu tom i tom, član taj i taj - na predlog ministra i bez javnog konkursa, podrazumijeva se - te da dužnost državnim sekretarima i sekretarkama prestaje prestankom mandata ministra - što je OK, ako mene pitate.

Gugnuh - i ustanovih da je simpatična gospođa bila politički vrlo aktivna u minulom periodu - u proteklih desetak godina, recimo - i to baš pod barjakom SNP - tako da je vrlo teško razlučiti da li je prilikom imenovanja simpatične gospođe za državnu sekretarku u MEPPiU prevagnula stručnost ili pak partijska pripadnost - pogotovo ako uzmemo da uz Odluku o imenovanju nije priloženo ništa.

U Službenom listu (SL CG - 67/2022, od 28. juna 2022. godine) samo veli da se “(Z)a državnu sekretarku u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma imenuje (fanfare molim! - op.a.) Zorica Krsmanović, dipl. geodetski inženjer” - i to je sve. Nema obrazloženja, nema biografije, nema stručnih referenci... Tako da o žitiju i priključenijima simpatične gospođe možemo samo da nagađamo - ili da guglamo, ako nam je do guglanja - meni (i) nije baš.

***

Na 22. sjednici Vlade Crne Gore - slava joj i milost (Crnoj Gori, a ne Vladi) - održanoj 6. oktobra prošle godine - donijeta su, između ostaloga, i dva rješenja koja se tiču institucije Glavnog državnog arhitekta - i do dana današnjega nijesam razlučio koje mi je od ta dva rješenja milije i draže.

U Rješenju o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata Glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - veli da generalnom direktoru pomenutog direktorata, prestaje mandat zbog - pazite sad: “ukidanja navedenog radnog mjesta donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MEPPiU”.

Gospođa ministarka se uredno pozvala i na Zakon o državnoj upravi - a u vezi sa članom tim i tim, stav taj i taj, alineja ta i ta - i na Zakon o državnim službenicima i namještenicima - član taj i taj, stav taj i taj - sve uredno, molim vas - a zatim je podsjetila najviši organ izvršne vlasti - da je upravo taj organ, a ne neki drugi, na 16. sjednici održanoj 6. septembra 2022. godine, utvrdio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MEPPiU - broj taj i taj, od toga i toga datuma, koji je stupio na snagu tad i tad, sve uredno - čime je ukinuto radno mjesto generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte. Slijedi neumitna konstatacija da licu koje vrši poslove “visoko rukovodnog kadra” prestaje mandat ako se državni organ ukine ili ako se ukine dio poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa, ili ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji - jeste li živi? - i onda ide predlog gospođe ministarke ka najvišem organu - da najviši organ odlučno zamahne sjekirom...

Ne velim da se ne slažem sa odlukom da prethodnom Glavnom prestane mandat - upravo suprotno - ali bi mi draže bilo da mu je mandat prestao zbog njegovih smrtnih sagrešenja - a ne zbog ukidanja državnog organa itd.

I da li je bilo neophodno, pitam se ja sad, presložiti cijeli državni organ da bi jedan, do zla boga loš visoko rukovodni kadar - kojemu ni ime neću da pomenem - dobio nogu i pao u vječni zaborav.

Na 22. sjednici Vlade Crne Gore donijeta su, kao što rekoh, dva rješenja - o drugom u nastavku ove pričice - u nekom od narednih brojeva...

***

I za kraj, moram pomenuti da smo u međuvremenu imali Prvi kongres arhitekata Crne Gore u Ulcinju - u režiji Inženjerske komore CG, odnosno Strukovne komore arhitekata - a imali smo i predavanje Petra Bojanića - jedne po mnogo čemu izuzetne ličnosti - u režiji Arhitektonskog fakulteta UCG.

Oba ova događaja zaslužuju barem po stranu - ali o tom potom...

Bonus video: