ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba Vrhovnog suda

Odluka o žalbi Vrhovnog suda Crne Gore na tekst ”Moj izbor su detaljno obrazložili”

1697 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vrhovni sud Crne Gore (VSCG) uložio je žalbu na tekst ”Moj izbor su detaljno obrazložili”, objavljen u štampanom izdanju Vijesti 6. Novembra 2020. (pod drugačijim naslovom isti je tekst objavljen i na Portalu Vijesti). Smatraju da je u tekstu došlo do kršenja sledećih načela i smjernica Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG): Načelo 1, smjernica 1.1. Opšti standardi, smjernica 1.2. Tačnost i načelo 2, smjernica 2.1. Komentar.

Podnosilac žalbe smatra da je do kršenja ovih načela došlo selektivnim korištenjem dijelova odgovora koje je ”Vijestima” uputio Kabinet VSCG. Prije svega naglašavaju da nije objavljen prvi stav odgovora u kom se ističe da se predsjednica VSCG, Vesna Medenica, uzdržava od komentarisanja odluka drugih sudova, a da joj se u tekstu ovi navodi pripisuju, čime je došlo do kršenja načela 1 i njegovih smjernica 1.1. i 1.2. Do povrede ovog načela nalaze da je došlo i u opremi teksta, odnosno naslovom kojeg smatraju neobjektivnim i senzacionalističkim. Takođe, ističu da ”na osnovu objavljenog teksta građani ne mogu razgraničiti koja informacija predstavlja zvaničan stav državne institucije i sadrži relevantne argumente, a šta je komentar novinara”, te je na taj način, smatraju, došlo i do kršenja načela 2, odnosno njegove smjernice 2.1. Komentar.

Nakon što medijacija, u kojoj su u rokovima i iscrpnim izjašnjenjima i odgovorima učestvovale obje strane, nije rezultirala sporazumnim rješenjem, odlučila sam da žalbu VSCG djelimično usvojim. Saglasna sam sa podnosiocem žalbe da je došlo do povrede smjernice 1.2. KNCG – Tačnost i to u dva navrata, dok smatram da nije došlo do povrede smjernice 1.1. Opšti standardi i načela 2, odnosno njegove smjernice 2.1. Komentar.

Obrazloženje

VSCG u žalbi ističe da je u tekstu došlo do kršenja sledećih načela i smjernica Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG): Načelo 1, smjernica 1.1. Opšti standardi, smjernica 1.2. Tačnost i načelo 2, smjernica 2.1. Komentar. Podnosilac žalbe smatra da je do kršenja ovih načela došlo selektivnim korištenjem dijelova odgovora koje je uputio Kabinet VSCG. Prije svega naglašavaju da nije objavljen prvi stav odgovora u kom se ističe da se predsjednica VSCG, Vesna Medenica, uzdržava od komentarisanja odluka drugih sudova, a da joj se u tekstu ovi navodi pripisuju, čime je došlo do kršenja načela 1 i njegovih smjernica 1.1. i 1.2. Do povrede ovog načela nalaze da je došlo i u opremi teksta, odnosno naslovom kojeg smatraju neobjektivnim i senzacionalističkim. Takođe, ističu da ”na osnovu objavljenog teksta građani ne mogu razgraničiti koja informacija predstavlja zvaničan stav državne institucije i sadrži relevantne argumente, a šta je komentar novinara”, te je na taj način, smatraju, došlo i do kršenja načela 2, odnosno njegove smjernice 2.1. Komentar.

Žalba je nakon dopune izvršene u roku propisanim Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca Vijesti bila formalno uredna i kao takva je dostavljena uredništvu na izjašnjenje. Ključni navod žalbe bio je da u tekstu nije objavljen prvi pasus njihovog odgovora: ”... ukazujemo da se zakonitost rada sudija u predmetima u kojima postupaju, odnosno zakonitost i pravilnost njihovih odluka može preispitivati samo u postupcima propisanim zakonom i od strane nadležnih sudova. S tim u vezi, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica se uzdržava od komentarisanja odluka drugih sudova”. Na to je uredništvo, odnosno jedna od autora/ki teksta odgovorila na sledeći način: ”Tačno je da u tekstu nema tog pasusa iz odgovora Vrhovnog suda jer sam smatrala da to nije od prevelike važnosti za slučaj, te zbog toga nema javnog interesa (i javnost) ne mora ni da bude upoznata sa tim želi li Medenica da komentariše odluke sudova ili ne.” Saglasna sam sa procjenom novinarke da novinari objavljuju one djelove odgovora za koje smatraju da su od javnog interesa i da nisu u obavezi da izjave objavljuju u cjelosti. Međutim, kao što su nastavak medijacije, odnosno odgovor podnosioca žalbe i drugo izjašnjenje uredništva pokazali, ovo jeste bio jedan od važnih elemenata odgovora, budući da se u tekstu koji je predmet žalbe odgovor kabineta VSCG pripisuje Vesni Medenici koja je u odogovoru na pitanja Vijesti izjavila da neće komentarisati rad drugih sudova. Ono što je unijelo zabunu svakako je bio nastavak odgovora koji su novinari korektno prenijeli, ali su ga pri tom pripisali predsjednici VSCG, budući da su ga i dobili iz njenog kabineta. S tim u vezi uredništvo u drugom izjašnjenju ističe: ”Dio iz odgovora VS da predsjednica suda ne želi da komentariše odluke drugih sudova ja bih možda ostavio, jer bi pokazao kako, eto, gdja Medenica ne komentariše odluke sudova, ali njena služba za odnose sa javnošću ili sekretarka Vrhovnog suda može.”

Mišljenja sam da su novinari kada su dobili odgovor iz kabineta predsjednice VSCG, sa pravom pretpostavili da on mora odražavati i stav njegove predsjednice. Kontradiktornost odgovora – da predsjednica neće davati komentar, a on u nastavku ipak slijedi – izazvala je zabunu kod novinara, pa su u njegovom prenošenju nastojali da osiguraju koherentnost izrečenog, tako što su izostavili dio koji se ticao stava da predsjednica VSCG neće komentarisati rad drugih sudova. Ipak, smatram da je bilo potrebno da u tekst bude uključen i onaj dio izjave VSCG čiji izostanak podnosilac žalbe smatra spornim, a da se koherentnost odgovora ostavi na procjenu čitaocima, budući da koherentnost prenesenih odgovora nije obaveza novinara već onoga ko daje izjavu. Prekršeno je načelo 1, smjernica 1.2. KNCG jer to što joj se pripisuje u tekstu nije rekla predsjednica VSCG nego njen Kabinet. Istovremeno, ne smatram da je ovaj propust učinjen zlonamjerno, već sa namjerom da se odgovori Kabineta, za koje je opravdano pretpostaviti da izražavaju i stavove njegove predsjednice, učine koherentnim, te stoga nalazim da nije došlo do kršenja smjernice 1.1. KNCG koja se odnosi na opšte standarde i zabranjuje zlonamjerno iznošenje neistina.

Kada je u pitanju drugi navod žalbe koji se odnosi na obavezu razdvajanja vijesti od komentara, ne smatram da je došlo do povrede načela 2, smjernice 2.1. Komentar jer se navodi Kabineta VSCG završavaju 2 pasusa prije komentara o trećem mandatu Vesne Medenice i jasno su označeni u tekstu kao citat, te ne mogu biti zamijenjeni za komentar novinara koji u nastavku teksta slijedi.

Konačno, kada je u pitanju naslov, i na njega se odnosi prvi dio ove odluke – dakle, nesporno je da predsjednica VSCG Vesna Medenica nije rekla: ”Moj izbor su detaljno obrazložili”, kako stoji u naslovu teksta. To nije rekla gospođa Vesna Medenica, već njen kabinet, tako da je u pitanju pogrešna je atribucija izjave, iako sadržina naslova odgovara suštini odgovora. Stoga smatram da je i u ovom pogledu došlo do kršenja smjernice 1.2. Tačnost KNCG iz prostog razloga što to nije bila njena izjava već izjava njenog kabineta.

Ohrabruje stav VSCG izrečen u žalbi: ”Posebno ističemo da Vrhovni sud Crne Gore ulaže maksimalne napore da izgradi odnos povjerenja sa medijima i nastaviće u tom pravcu, ali je potrebno da i druga strana učestvuje u ovom procesu.” Vjerujem da će i ova odluka doprinijeti boljem razumijevanju i učvršćivanju povjerenja između medija i institucija.

Paula Petričević, Ombudsmanka ND Vijesti

Preporučujemo za Vas