"Ko preživi ovu krizu, pričaće"

Najveći dio medija je i pored krize ostalo na nogama

Na nepunih mjesec dana od neslavnog jubileja – jedna godina u pandemiji, treba odati ogromno priznanje medijima koji su uspjeli da munjevitno prešaltaju svoj rad, neki sasvim na daljinu, drugi u smjenama, a neki da izvještavaju čak i izolacije a sve sa ciljem da se održi informativni milje u državi

2151 pregleda 0 komentar(a)
Foto: slobodenpecat.mk
Foto: slobodenpecat.mk

I kada pada i kada veje i kada pandemija kosi, novinar vijesti nosi. Ovakva igra riječi iz jedne dječje pjesmice, koja se, ruku na srce, odnosi na poštare, je vjerna slika rada medija u vrijeme kad se cijeli svijet bori sa nevidljivim zlom. Za medije, štampane ili elektronske, nije bilo zastoja, a oni su se u prošloj godini, sa više ili manje uspjeha, maksimalno potrudili ne samo da ostanu na nogama, i pored zdravstveno-ekonomske krize, već i da redovno informišu građane za sve što nam se događa.

Na nepunih mjesec dana od neslavnog jubileja – jedna godina u pandemiji, treba odati ogromno priznanje medijima koji su uspjeli da munjevitno prešaltaju svoj rad, neki sasvim na daljinu, drugi u smjenama, a neki da izvještavaju čak i izolacije a sve sa ciljem da se održi informativni milje u državi. Da ne zaboravimo i ostale medijske radnike koji su „tiha“ logistika – fotoreporteri, snimatelji, grafički urednici bez kojih ne bi bilo cjelovitnog proizvoda

I kad je postalo jasno da će ova situacija biti dugotrajna i ekonomski nepovoljna, sasvim je bilo normalno da se i mediji, koji su privatni, okrenu prema budžetskoj podršci, kažu medijski poslenici. U proteklih 12 mjeseci državna pomoć se pokazala kao prilično dobar izvor stabilnosti za mnogo sektora pa i za medije. Ko preživi ovu krizu, pričaće, a ipak je najvažnije da se na račun opstanka ne izgubi nezavisnost uređivačke politike.

Sloboden pečat
foto: slobodenpecat.mk

Reklamna "suša"

Pandemija je žestoko udarila po makedonskoj ekonomiji koju u više od 95% čine mala i srednja preduzeća. Skoro dvadesetak hiljada ljudi je izgubilo svoja radna mjesta a pojedini sektori bilježe pad prihoda i iznad 90%... i kad se sve ovo stavi na vagu jasno je zašto segment marketinga i reklama bilježi pad i preko 50%. a od tog kolača nisu ostale velike „mrvice“ za medije. Samo kao podsjećanje, još prije korona-krize, Vlada Premijera Zorana Zaeva je ukinula reklamiranje državnim novcem što je odavno bilo kritikovano od strane domaćih i međunarodnih faktora.

Sloboden pečat
foto: slobodenpecat.mk

U međuvremenu, eksperti su upozorili da bi u aktuelnoj i neuobičajenoj situaciji najbolja pomoć medijima trebalo da bude u vidu nekakvih oslobađanja od određenih davanja, a ne kao državni novac koji bi legao na račune medija. Prema anketi koja je sprovedena od strane Samostalnog sindikata novinara, prošle godine u julu, medijski biznis je dodatno na udaru korona krize, a to se odrazilo i na gubljenje radnih mjesta i na smanjivanje plata. Tako je 33% od anketiranih odgovorilo da je neko u medijskom biznisu ostao bez plate od početka pandemije.

Vlada Republike Severne Makedonije, još na početku zdravstvene krize sa korona virusom, prepoznala je da je pravovremeno, kontinuirano i vjerodostojno informisanje radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja svakog građanina u zemlji od najvišeg interesa. Zato su mediji bili uključeni u sve pakete ekonomske podrške. Vlada će i dalje nalaziti načine za podršku medijskim poslenicima koji treba da budu vitalni dio i u obnovljenoj post-kovid ekonomiji. Mediji su bili uključeni u korištenje svih mjera i uredbe za ublažavanje ekonomskih posljedica kao što je, recimo, mjera finansijske podrške za isplatu plata u svim paketima do sada. Za medije su postojale posebne mjere – kažu za „Sloboden pečat“ iz Vlade RSM.

Sloboden pečat
foto: slobodenpecat.mk

Jedna od tih mjera koja se konkretno odnosila na televizije bila je oslobađanje od naknade za troškove za 2020 godinu prema operateru digitalnog terestrijalnog multipleksa za dozvolu za emitovanje u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (515.974 eura). Ova mjera je iz Fonda za pomoć i podršku za borbu sa krizom izazvanom kovidom 19. za vrijeme vanrednog stanja Vlada je donijela uredbu sa zakonskom snagom za subvencioniranje doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih u medijima a koji su radili i izvještavali o prevazilaženju stanja sa kovidom 19 za jun, jul i avgust 2020. Ovom uredbom poslodavcu – mediju se za svakog osiguranika za ova 3 mjeseca subvencionirao stoprocentni iznos isplate doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja. Pod pretpostavkom da su skoro svi mediji iskoristili ovu mjeru kalkuliše se sa cifrom iznad 700 hiljada eura.

Sloboden pečat
foto: slobodenpecat.mk

Još jednom Uredbom sa zakonskom snagom o načinu koripćenja radio frekvencijskih opsega za vrijeme vanrednog stanja, radio difuzerima koji obezbjeđuju radio emitovanje, na osnovu izdatog odobrenja o korišćenju radio frekvencija u radi frekvencisjkom opsegu 87.5 – 108 MHz, se neće naplatiti godišnja nadoknada za 2020 godinu (100.000 eura).

Radio stanicama koje su do dana stupanja na snagu ove Uredbe već platile naknadu za 2020 godinu će se to računati kao plaćena godišnja naknada za 2021 godinu za korišćenje radio frekvencija – kažu iz Vlade.

Dodatno, mediji mogu da koriste i mjere koje uključuju poreske olakšice, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene za svaku od njih. Jedna od mjera koja je naišla na odobravanje i koju su privatila mnoga preduzeća bila je odlaganje plaćanja akontacije na porez na dobit do marta 2021 godine. Ova mjera se odnosila na preduzeća koja su imala pad prihoda veći od 40%. Isto tako je bio povećan i period za pokrivanje gubitaka na teret budućih dobitaka na 5 godina umjesto postojećeg zakonskog rješenja koje utvrđuje prenošenje gubitka do 3 godine.

Da bi se medijima olakšalo, Vlada je donijela i mjeru za podršku razvoja ljudskih resursa kojom se obezbijedilo oslobađanje od poreza na dobit i poreza na lični dohodak za troškove zaposlenih koji se odnose na dokvalifikaciju i tim bilding. Sve u svemu, po raznim osnovama u medije je bilo ubrizgano skoro 3 miliona eura.

Sloboden pečat
foto: slobodenpecat.mk

Slika je postala kompletna i redovnom godišnjom podrškom za štampane medije za njihove troškove za štampanje i distribuciju u toj godini u iznosu od 500.000 eura, poentiraju iz Vlade RSM.

Inače, treba reći da Vlada Severne Makedonije nije donijela uredbe o informisanju u vrijeme pandemije iako je uputila poziv o neophodnosti visoke profesionalnosti i neophodnosti plasiranja tačnih informacija iza kojih stoje kredibilni izvori radi prevelike osjetljivosti ove teme. S druge strane su lažne vijesti bile kritikovane kao vrsta direktne prijetnje zdravlju i životima građana.

SSNM: Pomoć medijima nije zanemarljiva i pokazala se kao efikasna

Iz Samostalnog sindikata novinara i medijskih radnika (SSNM) za Sloboden pečat kažu da je pomoć države medijskom sektoru od početka pandemije u najmanju ruku bila efikasna.

Pomoć uopšte nije zanemarljiva budući da iznosi iznad 3 miliona eura, ne uključujući mjere kao što je bila ona o pokrivanju minimalne plate za koju su mediji mogli da apliciraju, kao i mjera koju je SSNM ispregovarao sa Vladom o pokrivanju stoprocentnih doprinosa zaposlene u medijima u roku od 3 mjeseca. Ono što je vaćno pomenuti je da je i pored uredbe o pokrivanju doprinosa iz penzijskog i socijalnog osiguranja jedan od uslova bio da se ne smiju otpuštati zapoleni, a tamo gdje je plata bila umanjena da im se vrati na prethodni nivo. Naše su pretpostavke, prema saznanjima koje imamo, da se ovom Uredbom u velikoj mjeri doprinijelo da ne bude velikog otpuštanja novinara i medijskih radnika kao rezultat krize izazvane pandemijom, kažu iz SSNM.

Iz novinarskog sindikata dodaju da je na početku pandemije bilo zabilježeno otpuštanje petorice zaposlenih iz grupacije onlajn medija a kasnije je bilo i pojedinačnih otpuštanja novinara i medijskih radnika, ali ne znaju tačan broj s obzirom na to da je sindikat u nekim medijima zabranjen. Ipak jedan od glavnih problema s kojim su se suočavali novinari i medijski radnici u vrijeme krize bio je smanjenje plata kao i njihovo kašnjenje, dodaju iz SSNM.

Pomoć za crnogorske medije

Subvencije za plate, krediti za obrtna sredstva, odlaganje plaćanje poreza i doprinosa na plate zaposlenih, odlaganje plaćanja i oslobađanje od dijela nadoknada prema regulatornim agencijama i jednokratna nepovratna pomoć su mehanizmi finanijske i druge podrške koje je vlada obezbijedila crnogorskim medijima da bi se ublažile ekonomske posledice izazvane pandemijom korona virusa.

Ne postoje sitematizovani podaci na jednom mjstu o tome koliko ukupno iznosi cijela ta pomoć na državnom nivou, a preko ovog istraživanja Vijesti su došle do pojedinačnih stvki pomoći koju su podijelile neke institucije. Između ostalog, za subvencije za plate je isplaćeno 75.814,57 eura (182,5 eura po zaposlenom), odložena je naplata za oko 10.001,38 eura obaveza prema Zakonu o reporogramiranju i još pristiglih poreza i doprinosa na plate zaposlenih u iznosu od 291.768,81 eura itd.

Priča o uticaju pandemije kovida-19 na ekonomski opstanak medija je napravljena u saradnji sa dnevnim novinama “Vijesti “ iz Crne gore i “Sloboden pečat” iz Severne Makedonije.

Sloboden pečat

Preporučujemo za Vas