Izvještaj ek o reformama na Zapadnom Balkanu:

"Ubjedljiva politika proširenja EU je geostrategijska investicija u mir, stabilnost, bezbjednost i ekonomski rast"

Komisija u Briselu stavlja do znanja da su "temeljne reforme na polju vladavine zakona, u ekonomiji i djelovanju demokratskih ustanova, kao i javne uprave od presudnog značaja za to da se zemlje kandidati i potencijalni kandidati osposobe da usvoje zahtjeve za članstvo"

2428 pregleda 5 komentar(a)
Evropska komisija, Foto: Shutterstock
Evropska komisija, Foto: Shutterstock

Ubjedljiva politika proširenja Evropske unije (EU) je geostrategijska investicija u mir, stabilnost, bezbjednost i ekonomski rast cijele Evrope, ocijenila je Evropska komisija (EK) u Izvještaju o reformama na Zapadnom Balkanu i navela da je na nedavnom samitu EU-Zapadni Balkan potvrđena evropska perspektiva i budućnost regiona u Uniji.

EK u Zaključcima i preporukama Izvještaja, u koje je agencija Beta imala uvid, ističe da je za to da neka zemlja stigne do članstva u Uniji "presudno da se zajamči da se taj postupak i dalje gradi na strogim, ali poštenim uslovima i načelu sopstvenih zasluga".

Komisija u Briselu stavlja do znanja da su "temeljne reforme na polju vladavine zakona, u ekonomiji i djelovanju demokratskih ustanova, kao i javne uprave od presudnog značaja za to da se zemlje kandidati i potencijalni kandidati osposobe da usvoje zahtjeve za članstvo".

"Sposobnost i politička volja zemalja na putu ka članstvu da se usredsrede i pospješe te reforme je ključno za njihovu EU integraciju i zato je od suštinske važnosti da taj napredak bude snažan, opipljiv i nepovratan", poručuje EK.

U svakom dosadašnjem ulasku novih članica je "EU mogla da svoje koristi prenese na više građana", kako se navodi u ovom dokumentu i naglašava da 2020. usaglašena nova metodologija proširivanja ima za cilj da "osnaži proces pristupanja tako što će ga učiniti predvidljivijim, življim i podložnim jačem političkom rukovođenju".

A, kako to navodi Komisija u Briselu, "postupak ulaska u članstvo je utemeljen na uzajamnom povjerenju i jasnim opredjeljenjima Evropske unije i Zapadnog Balkana".

EK istovremeno napominje da je "odlaganje pokretanja pregovora o članstvu s Albanijom i Sjevernom Makedonijom imalo nepovoljan odjek na ubjedljivost Evropske unije" i podvlači da spor između Sofije i Skoplja mora hitno da se riješi.

Dalje ukazuje na to da su "EU međuvladine konferencije s Crnom Gorom i Srbijom u junu 2021. pokrenule primjenu nove metodologije proširivanja s te dvije zemlje".

Izvršno tijelo Evropske unije kaže da je na samitu na Brdu kod Kranja "pozdravljena potvrda predanosti partnera na Zapadnom Balkanu demokratiji, temeljnim vrijednostima i vladavini prava".

Preporučujemo za Vas