NOVI IZVJEŠTAJ UNODC-a

Djeca gotovo trećina od ukupnog broja žrtava trgovine ljudima

U izvještaju se navodi da dok se trguje ženama i djevojčicama za brakove i seksualno ropstvo, muškarci i dječaci se obično eksploatišu za prisilan rad
1 komentar(a)
Prostitucija, Bijelo roblje, Trgovina ljudima, Foto: Shutterstock
Prostitucija, Bijelo roblje, Trgovina ljudima, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 21.12.2016. 21:02h

Djeca predstavljaju gotovo trećinu ukupnog broja žrtava trafikinga u svijetu - prema izvještaju koji je danas objavila Kancelarija UN za borbu protiv droge i kriminala (UNODC). Prema Globalnom izvještaju o trafikingu gotovo tri četvrtine žrtava trgovine ljudima su žene i djevojčice, a muškarci i dječaci s kojima se trguje koriste se uglavnom za prisilni rad, kao vojnici ili robovi. Izvršni direktor UNODC-a Juri Fedotov rekao je predstavljajući izvještaj da "trafiking za seksualno iskorišćavanje i prisilni rad ostaju najčešći primijećeni oblici" ali da se žrtve takođe koriste u prošnji, za prisilne ili lažne brakove, za proizvodnju pornografije. Generalna skupština UN zatražila je izvještaj da bi se pripremila za procjenu globalnog akcionog plana Ujedinjenih nacija za borbu protiv trgovine ljudima iduće godine. U izvještaju se navodi da dok se trguje ženama i djevojčicama za brakove i seksualno ropstvo, muškarci i dječaci se obično eksploatišu za prisilan rad u rudarstvu, kao nosači, vojnici ili robovi. Dok djeca predstavljaju 28 odsto žrtava trafikinga širom svijeta, u oblastima kao što su Podsaharska Afrika, Centralna Amerika i Karibi djeca predstavljaju između 62 i 64 odsto žrtava. Fedotov je ukazao na vezu između oružanih grupa i trgovine ljudima i rekao da se oružane grupe često bave trafikingom na teritorijama gdje djeluju, prisiljavajući žene i djevojčice na brak ili seksualno ropstvo a muškarce i dječake da rade ili da se bore.

Preporučujemo za Vas