Ribolov sporno pitanje u pristupanju Islanda EU

Evropski poslanici su, međutim, ukazali da je neophodno da Island ostvari napredak u nekim oblastima, prije svega ribarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju.
0 komentar(a)
pecanje, Foto: Shutterstock.com
pecanje, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 24.03.2011. 10:30h

Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su napredak Islanda u pristupanju EU, ali su ukazali da je potrebno riješiti otvorena pitanja poput lova na kitove i namjereRejkavika da zaštiti poljoprivredu i ribolov.U prvom izvještaju o Islandu koji je usvojio Spoljopolitički odbor Evropskog parlamenta, pozdravlja se pristupanje Islanda EU kao "jedne od najstarijih demokratija u Evropi sa razvijenom tržišnom ekonomijom", prenio je portal EurAktiv Srbija (www.euractiv.rs).Evropski poslanici su, međutim, ukazali da je neophodno da Island ostvari napredak u nekim oblastima, prije svega ribarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju.Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je pozvao Island i EU da ostvare napredak u pregovorima o kvotama za skušu. To pitanje je posebno osjeljivo pošto dogovor nije postignut ni 11. marta u sedmoj rundi pregovora EU sa Islandom i Norveškom o pitanju lova na skuše.Evropski poslanici su naglasili da je potrebno da Island uskladi zakone o ribolovu sa tržišnim propisima EU kao što su pravo na osnivanje, sloboda pružanja usluga i sloboda protoka kapitala u ribolovnoj industriji.Island čija se ekonomija u velikoj mjeri zasniva na ribolovu već je pri obljavljivanju namjere da pristupi EU saopštio da namjerava da u izvjesnoj mjeri zadrži kontrolu nad ribolovom u svojoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni.