sudar aviona

Kanada: Sudar dva aviona

Globus

Kanada: Sudar dva aviona

13. Maj 2012, 09:30 h 2
Sudar dva aviona u Švajcarskoj

Evropa

Sudar dva aviona u Švajcarskoj

23. Avgust 2015, 14:39 h 4