Tuarezi

Gadafija štite Tuarezi?

OPASNA TERITORIJA

Gadafija štite Tuarezi?

28. Septembar 2011, 11:14 h