Memorandum o razumijevanju između Komorskog investicionog foruma