"Tivatska akcija i Goran Božović - časno i odgovorno za bolji Tivat - Jer smijemo i umijemo - Mirko Kovačević