Crnogorski državljani bez viza mogu u 100 država

U raspravi je istaknuto da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa regulativama Evropske unije (EU), implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije
335 pregleda 10 komentar(a)
pasoš, crnogorski pasoš, Foto: Shutterstock
pasoš, crnogorski pasoš, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 08.11.2018. 18:30h

Državljani Crne Gore, nosioci običnih pasoša, mogu bez vize putovati u 100 zemlje svijeta, dok nosioci diplomatskih i službenih isprava mogu putovati u 109 država, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o viznoj politici.

Kako je saopšteno iz Službe za odnose sa javnosti, u raspravi je istaknuto da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa regulativama Evropske unije (EU), implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije.

„Uredba o viznom režimu kao i zaključivanje niza bilateralnih sporazuma između Crne Gore i drugih država, rezulturali su time da crnogorski državljani, nosioci običnih pasoša mogu bez vize putovati u 100 zemlje svijeta (uključujući i one u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu), dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu bez vize putovati u 109“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, bez vize u Crnu Goru mogu ulazii državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša, kao i nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja.

Iz Vlade su pojasnili da je, radi pojednostavljivanja procesa zaprimanja zahtjeva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran onlajn /online/ portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu.

Prema njihovim riječima, portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom (VIS), što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza.

„Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima“, kaže se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjedinci utvrdila osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između vlada Crne Gore i Paragvaj o ukidanju viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša.

Pregovori će se voditii sa Vladom Urugvajan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i sa Vladom Kine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i poslovnih pasoša i prihvatila predložene sporazume.

Vlada je utvrdila i osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore sa ministarstvima Italije i Turske o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti u većem broju država u kojima Crna Gora nema konzularno predstavništvo, i prihvatila predložene sporazume.

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović istakao je da je cilj svih sporazuma proširenje konzularne zaštite crnogorskih građana.

Vlada se upoznala sa Izvještajem GREVIO komiteta o procjeni zakonodavnih i drugih mjera kojima se primjenjuju odredbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Grupa eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) je nezavisno tijelo za praćenje ljudskih prava čiji je zadatak da prati primjenu Istanbulske konvencije.

„Izvještaj je rezultat prvog (osnovnog) postupka evaluacije sprovedenog u odnosu na Crnu Goru. Obuhvata Konvenciju u cjelini, i stoga procjenjuje nivo usklađenosti crnogorskog zakonodavstva i prakse na svim područjima“, kaže se u saopštenju.

Na osnovu te evaluacije, kako se dodaje, predlažu se mjere za jačanje primjene Konvencije i područja u kojima su potrebna poboljšanja kako bi se u potpunosti ispoštovale obaveze iz Konvencije.

Izvještaj sadrži 44 preporuke na nacionalnom nivou. Usvojeni su zaključci koji treba da omoguće punu primjenu Istanbulske konvencije.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, koji predstavlja globalni forum za raspravu usmjerenu ka pronalaženju rješenja za univerzalne izazove našeg vremena.

Tema univerzalne izložbe, koja će biti održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021. godine, je „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti” i obuhvata tri podteme: Mogućnost, Mobilnost i Održivost.

Crna Gora, podsjećaju iz Vlade, nastup na Expo-u realizuje u okviru podteme „Održivost”.

"U okviru aktivnosti na pripremi učešća, imenovana je generalna komesarka izložbe i donijeta Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas