Pejovićeva firma mnogo zamutila vode u nikšićkoj Župi

CETI utvrdio veliku koncentraciju štetnih materija u potoku Mačak nakon izliva otpadnih voda sa Biočkog stana
134 pregleda 1 komentar(a)
Potok Mačak, Foto: Svetlana Mandić
Potok Mačak, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 22.05.2018. 18:51h

Centar za ekotoksikološka istraživanja (CETI) je nakon obavljene fizičko-hemijske analize uzorka površinske vode na lokaciji potok Mačaku u nikšićkoj Župi, nakon uliva bujičnog potoka sa lokaliteta Seoce, utvrdio da uzorak ne odgovara nijednoj od klasa uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti mutnoće, odnosno, da je voda u velikom obimu zamućena.

“Izvještaj CETI-ja pokazuje povećane koncentracije štetnih materija na izlasku sa kopa Seoce i on bi trebalo da bude alarm nadležnim inspekcijama da reaguju kako se ovo više nikad ne bi desilo. Umjesto toga, imamo ćutanje komunalne inspekcije Nikšić i tajenje informacija od javnosti”, kazao je Jovo Radulović iz NVO “Župa u srcu” koja je izvještaj CETI-ja dala medijima.

CETI je izvršio uzorkovanje voda sa pet lokacija na zahtjev firme “Uniprom metali” koja gazduje rudokopom Biočki stan u nikšićkoj Župi. Analiza voda u župskom kraju obavljena je nakon što je 18. marta došlo do izlivanja otpadnih voda iz rudokopa Biočki stan, sa površinskog kopa Seoce kada su “pocrvenjele” vode potoka Mačak i rijeke Gračanice.

Analiza je pokazala da je mutnoća vode potoka nakon ulivanje vode sa lokaliteta Seoce 13,5 NTU, dok je maksimalna granična vrijednost za A2 klasu u koju spada pomenuti potok 5 NTU.

“Rezultati analize vode iz bujičnog površinskog toka koji se uliva u potok Mačak pokazuju da ista nosi veliki sadržaj suspendovanih čestica (57 mg/l), te da ima mutnoću 229 NTU. Posmatrajući rezultate analize ovog uzorka, kao i potoka Mačak prije (4,6 NTU) i poslije uliva (13,5 NTU) ovog bujičnog toka, može se zaključiti da postoji evidentan uticaj istog”, piše u izvještaju CETI-ja.

Isto je sa vodom jezera Liverovići kod brane gdje je mutnoća vode 20 NTU, ali, kako ističu iz CETI-ja, na jezero “pored posrednog uticaja potoka Mačak, preko rijeke Gračanice, svakako utiču i drugi površinski tokovi koji su se formirali usljed velike količine padavina”.

Što se tiče bujičnog potoka nakon taložnika na lokaciji Seoce, kao i prije uliva u potok Mačak, on ne odgovara nijednoj od klasa pomenute uredbe “zbog povećane vrijednosti mutnoće, suspendovanih materija, gvožđa i titanijuma”.

CETI je izvršio analizu na sadržaj aluminijuma, gvožđa, mangana i titanijuma, elemenata čija jedinjena u najvećem procentu sačinjavaju boksit, kao i analize hemijske potrošnje kiseonika, mutnoće vode i sadržaja suspendovanih čestica