Krapović: Vratite sudu spise, izgubićemo 500.000 eura

Tužioci ispituju kako je bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača krajem aprila 2006. godine, bez tendera i odluke Skupštine opštine, zaključio sudsko poravanje sa Bećirovićem i privatniku ustupio 6.000 kvadrata opštinske zemlje na brdu Česminovo iznad Svetog Stefana, na kome je kasnije nikao luksuzni rezidencijalni kompleks vila
71 pregleda 0 komentar(a)
Dragan Krapović, Foto: Zoran Đurić
Dragan Krapović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 16.04.2018. 06:37h

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović zatražio je od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da kotorskom Osnovnom sudu vrati spise predmeta o deceniju starom dugu od oko pola miliona eura pokojnog Dragana Bećirovića, kako slučaj ne bi zastario i Opština bila oštećena.

Lokalne vlasti su još oktobra 2016. tražile da se dug naplati od pokojnikovog brata Zorana Bećirovića kao nasljednika, nakon što je javni izvršitelj donio rješenje o prinudnoj naplati 576.000 eura.

Spisi predmeta nedavno su iz kotorskog suda preseljni u Specijalno tužilaštvo.

To je učinio predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković, nakon što je Zoran Bećirović podnio krivičnu prijavu protiv advokata Opštine Budva i sudije, čija je odluka bila da javni izvršitelj ponovo donese rješenje o naplati potraživanja.

Opština traži da joj se sa kamatom isplati dug na ime ustupanja zemlje Draganu Bećiroviću, a riječ je o slučaju Carsko selo.

Tužioci ispituju kako je bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača krajem aprila 2006. godine, bez tendera i odluke Skupštine opštine, zaključio sudsko poravanje sa Bećirovićem i privatniku ustupio 6.000 kvadrata opštinske zemlje na brdu Česminovo iznad Svetog Stefana, na kome je kasnije nikao luksuzni rezidencijalni kompleks vila.

Prema tom poravnanju, gdje je kvadrat zemlje Uprava za nekretnine procijenila stotinu eura, Bećirović se obavezao da u protivrijednosti zemlje, izvrši komunalno opremanje - izgradnju puta i trafostanice… u mjestu Tudorovići.

Krapović je juče Specijalnom tužilaštvu poslao pismo, u kojem konstatuje da će Opština biti oštećena ukoliko se ne postupi po odluci suda.

“Opština Budva je 7. marta poslala urgenciju za postupanje Osnovnom sudu u Kotoru pred kojim se vodi taj predmet. Zakonski rok za odlučivanje po prigovoru kod tog suda bio je 6. decembar 2017. godine, a sudsko nepostupanje po prigovoru nanosi štetu Opštini Budva zbog toga što ne može predložiti promjenu sredstava izvršenja. Predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković, informisao nas je dopisom 8. marta da su cjelokupni spisi predmeta dostavljeni Specijalnom državnom tužilaštvu, kao i da sud nije odlučio u zakonskom roku po prigovorima, jer nema u posjedu spise predmeta. Molimo da na način za koji smatrate da je najcjelishodniji - dostavljanjem kopije spisa Osnovnom sudu ili slično, omogućite sudu da donese odluku u ovoj pravnoj stvari, kako bi se izbjeglo nastupanje štetnih posljedica po Opštinu Budva, odnosno kako izvršni dužnik ne bi u međuvremenu otuđio ili opteretio imovinu ili na drugi način osujetio namirenje potraživanja”, istakao je Krapović u dopisu SDT.

Postupak prinudne naplate Opština je pokrenula krajem oktobra 2016. kada je javni izvršitelj donio rješenje, a kao garancija da će dug biti naplaćen, upisan je teret - zabilježba rješenja o izvršenju na zemljišnu parcelu od 3.800 kvadrata u Reževićima, koja je uknjižena na Zorana Bećirovića.

Nakon prigovora Bećirovića, Osnovni sud u Kotoru obustavlja postupak, ukazujući da je namirivanje potraživanja jedino moguće ostvariti kroz parnicu.

Dolazi do promjene vlasti u Budvi, koja u aprilu 2017. angažuje advokata da ih zastupa u tom slučaju.

Advokat ulaže tužbu Osnovnom sudu u Podgorici na odluku kotorskog suda, koji je 23. juna prošle godine donosi rješenje i odbacuje tužbu uz obrazloženje da se potraživanje treba ostvariti u izvršnom postupku, što je suprotno stavu njivih kolega u Kotoru.

I na to rješenje advokat ulaže žalbu Višem sudu. Imajući u vidu da bi krajem septembra 2017. nastupila zastara potraživanja, jer tada ističe deset godina od kada je zaključeno sudsko poravnanje, a kako nije se moglo čekati odluka Višeg suda, advokat Opštine podnosi predlog javnom izvršitelju da ponovo donese rješenje o prinudnoj naplati.

Javni izvršitelj odbija predlog Opštine, pozivajući se na odluku kotorskog suda da se naplata izvrši u parničnom postupku.

Advokat Opštine podnosi podnesak predsjedniku kotorskog suda Vučkoviću i predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, obavještavajući ih da će Opština Budva biti onemogućena da namiri potraživanje, jer sudovi imaju različito shvatanje u kojem postupku treba namiriti potraživanja.

Nakon što je advokat Opštine podnio prigovor protiv rješenja javnog izvršitelja koji je odbio da izvrši naplatu, kotorski sud 7. novembra prošle godine usvaja prigovor, nakon čega donosi rješenje o izvršenju naplate duga.

Bećirović tada podnosi prigovor na novo rješenje suda i krivičnu prijavu protiv sudije koji je donio takvo rješenje i advokata Opštine.

Bećirović traži izuzeće sudije, što predsjednik kotorskog suda prihvata i odlučuje da se predmet slučajnom dodjelom dostavi na odlučivanje drugom sudiji.

U međuvremenu Viši sud usvaja žalbu opštinskog advokata i ukida rješenje podgoričkog suda.

Tada se spisi sele u Specijalno tužilaštvo o čemu je predsjednik kotorksog suda obavijestio advokata Opštine.

Preporučujemo za Vas